První měsíc na radnici

Přesně před měsícem proběhlo ustavující zastupitelstvo brněnské městské části Brno-Černovice, na kterém jsem byl zvolen místostarostou této městské části. A jaký ten první měsíc byl?

Byl jsem zvolen neuvolněným místostarostou a svoji funkci tak vykonávám při svém zaměstnání. To není vždy jednoduché, ale na druhou stranu to člověku umožňuje určitý nadhled na dění na radnici.

Na radnici mám dle rozdělení kompetencí na starosti výběrová řízení, územní rozvoj, tiskoviny a informace a sport. První třicet dní ve funkci tak znamenalo hlavně seznamování se s úřadem, získávání informací a přebírání některých agend, které ne vždy probíhá bez problémů. Mám ale radost, že se podařilo také dosáhnout první konkrétních výsledků:

– bylo vydáno vánoční číslo Černovin, které jsem kompletně sestavoval

– na svém prvním zasedání se sešla komise pro tisk a informatiku, které jsem předložil koncept radničního časopisu Černoviny od roku 2011

– nově složená komise pro hodnocení zakázek vybrala dodavatele na okna v Sociálním domě, oproti původním plánům se podařilo pořídit o 9 oken více

– komise vypsala další výběrové řízení a informace o něm byla zveřejněna na internetu

– proběhla 2 jednání rady, na kterých byly mimo jiné zvoleny nové komise. Mám radost, že členy komisí nejsou jen zastupitelé, ale zájem projevilo i mnoho občanů.

Kromě těchto viditelných výsledků pracuji na změně internetových stránek,, které se musí skutečně stát portálem pro občany Černovic. V oblasti výběrových řízení připravuji drobné změny současných pravidel, které budou zaměřeny především na ještě větší zvýšení transparentnosti. Velkým úkolem v prvních měsících roku 2011 bude i oblast územního plánování, protože se připravuje změna územního plánu města Brna.

Uvítám jakékoliv připomínky do občanů: můj email kotik.ladislav@cernovice.brno.cz, telefonní číslo: 725 490 276.

Na radnici jsem k dispozici každou středu od 14 do 18 hodin a každý čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>