Přijďte za svými zastupiteli

V září letošního roku náš čekají další volby, tentokrát ty komunální. Pro některé politiky je doba
předvolební jediným časem, kdy naslouchají svým voličům. Zastupitelem Černovic jsem už skoro 12
let a vždy jsem se snažil, aby tomu tak nebylo. Když jsem byl starostou městské části, uspořádali jsme
celou řadu veřejných diskuzí nad jednotlivými projekty (park Řehořova, územní plán, revitalizace
spodního sídliště atd.), snažil jsem se pravidelně informovat na sociálních sítích a zavedl pravidelné
online debaty s občany, kde bylo možné se ptát a dávat podněty. Zpětná vazba od občanů je totiž pro
každého politika klíčová. Jinak zůstane sám zavřený v hradbách svého pocitu neomylnosti.
Naše uskupení Společně pro Černovice se proto i v letošních volbách rozhodlo jít méně pohodlnou,
ale fairovou cestou, a požádat vás, občany o podporu už před volbami. Nebudeme se spoléhat na
podporu žádné politické strany a budeme od května sbírat podpisy pro naši kandidátku. Ze
zkušeností z minulých voleb víme, že je to ideální příležitost, jak zjistit, co vás trápí či zajímá a
korigovat podle toho náš volební program. Pokud se s námi chcete setkat, tak budete mít spoustu
příležitostí. Hned první z nich bude ve středu 4. května v parku Řehořova v 16 hodin. Další středu 11.
května vás zvu od 17:00 na Společnou procházku. Sejdeme se na rohu ulic Spáčilova a Olomoucká a
projdeme si následující ulice (Olomoucká, Kneslova, Krausova, Cornovova, Spáčilova, Húskova a
případně další), řekneme si o chystaných projektech a bude nás zajímat váš názor, co v této oblasti
zlepšit. Ve středu 18. května se pak potkáme na akci Společně na kafe ve Spodním sídlišti.
Těším se na setkání s vámi, na vaše nápady, podněty i kritiku
Ing. Ladislav Kotík, Společně pro Černovice

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>