Černovická pískovna se neprodává, zavedla se úsporná zařízení

Zasedání černovického zastupitelstva ve čtvrtek 5. 6. 2014 projednávalo záměr prodeje obchodního podílu ve společnosti Pískovna Černovice. Proti tomuto záměru jsme jasně ihned po obdržení podkladů vystoupili, udělali jsme si analýzy dostupných materiálů i ekonomický a právní rozbor celého záměru. Záměr prodeje byl dle našeho názoru předložený bez dostatečných analýz a snah o jiná řešení především […]