Na zasedání brněnského zastupitelstva se bude rozhodovat o budoucí podobě Černovic

2011-09-15 14.08.47Na  zasedání Zastupitelstva Města Brna 2. 9. 2014 je zařazen bod 104, který může být poměrně zásadní pro budoucí podobu Černovic. Jedná se o budoucí prodej pozemků v lokalitě Kaménky. Pro ty, co neví, tak se jedná o území ohraničené ulicemi Černovickou, Havraní, Olomouckou, Kneslovou a areálem Psychiatrické nemocnice. Vlastníkem části pozemků je společnost IMOS development, která nyní požádala o nákup zbývajících pozemků pro realizaci projektu Kaménky I. Obsahem projektu Kaménky I. má být výstavba domů a bytů v jižní části tohoto území (tedy blíže k ulici Havraní) s celkovou kapacitou 1520 bytových jednotek (3900 obyvatel). To je v podstatě polovina současného počtu obyvatel Černovic. Osobně jsem zastáncem toho, aby se Brno nerozšiřovalo do šířky, ale zahušťovalo, a lokalita Kaménky je z tohoto pohledu ideální. Je zde ale několik ale a pochybností.

1. Index podlažní plochy na tuto lokalitu byl jednostranně a „na žádost investora“ zvýšen na 1,8 z původních hodnot 0,6 – 0,9. Je podle mě naprosto nepřijatelné, že o tomto nerozhodlo ani čenovické, ani brněnské zastupitelstvo. Pouze příslušný odbor magistrátu (slavný OÚPR) a navíc na žádost investora. Tím umožnil laicky řečeno postavit na území dvakrát až třikrát tak větší domy. V rámci projednávání aktualizace územního plánu jsem proti tomuto podal připomínku, stejně tak učinila i městská část. Oba neúspěšné. Se zdůvodněním, že se má připomínka aktualizace vůbec netýká, protože o navýšení OÚPR rozhodl už dříve. Jediným řešením je zde správní žaloba, kterou magistrát ve stejném případě na Lesné prohrál.

2. Společnost chce zatím realizovat pouze jižní část projektu. To z hlediska dopravního znamená, že bude realizována pouze část dopravní infrastruktury a to napojení na ulici Charbulova, kde měl vzniknout ve Starých Černovicích další kruhový objezd. Prozatím tedy nebude realizováno připojení na druhou stranu na ulici Olomoucku. To bude znamenat značné dopravní zatížení Starých Černovic.

3. Je trochu podivné, že se tato snaha o schválení tohoto prodeje a tedy jakási první zelená celé investici, probíhá nyní těsně před volbami. Navíc v situaci, kdy odbory města jdou na ruku investorovi a upřednostňují jeho přání před názory radnice městské části.

Zde si jen dovolím malou poznámku k Černovicím. Je s podivem, že kvůli stanovisku k projednání této věci se nesešlo zastupitelstvo městské části. Ani občané Černovic nejsou informováni představiteli radnice o tom, co se chystá. Starosta i místostarostové toho napsali v minulých Černovinách spoustu (i když my tedy také :-)) a dozvěděli jsme se naprosté banality a nepravdy o tom, jak si tu občanská sdružení dělají hřiště, kde chtějí. O takové zásadní věci, jako je tato investice, nepadlo ani slovo.

Materiál ke stažení zde

 

jedna odpověď na “Na zasedání brněnského zastupitelstva se bude rozhodovat o budoucí podobě Černovic”

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>