Hovory od kruháče – 3. díl

Omlouvám se, ale dnešní díl bude poněkud nudný a skrz naskrz nasáklý politikou. Bude celý věnovaný poslednímu zasedání našeho zastupitelstva. Nové sídliště na Kaménkách, aktuální stav společnosti Pískovna i programové prohlášení koalice. To vše totiž řešilo jedno z nejdelších černovických zastupitelstev, které proběhlo minulý čtvrtek 5. března 2015.

Vzhledem k informacím, které dostali naši zastupitelé na setkání s jednatelem Pískovny, jsme navrhli na začátku zařadit bod, ve kterém by byl prodiskutován aktuální stav společnosti. Koalice byla proti a tak se tento bod bohužel na program zasedání prosadit nepodařilo. Stejně se svou snahou dopadl i kolega Aleš Vrána, který chtěl řešit cenzuru v radničních novinách.

Určitě bych ale v tomto článku nechtěl být jen kritický a tak začnu pozitivy. Podařilo se totiž úspěšně vyřešit některé problémy, o kterých nám v minulosti bylo opakovaně vysvětlováno, že to nejde. Příkladem může být rozšíření úředních hodin na radnici do šesté hodiny večer. V minulosti jsme se pokoušeli toto navrhovat a existovalo milión důvodů, proč to není možné. A nyní to najednou není problém.

Dalším příkladem je nástavba školky na Elišky Krásnohorské. Proti drahé nástavbě, která navíc významně snižovala komfort mnoha okolních domů, jsme protestovali. Bylo nám opakovaně řečeno, že jiné řešení tu neexistuje. Nyní se ukazuje, že jiná řešení tu jsou. Pro nástavbu bude využit současný prázdný školnický byt.

A stejně tak je to s přidělováním bytů. Když jsem v minulosti navrhoval zavedení pořadníku na byty a jeho pravidelnou aktualizaci, jedinou odpovědí byly sarkastické poznámky o tom, že pořadníky jsou věcí minulosti. Vedení radnice nyní připravilo nová pravidla, dle kterých se pořadník vytvoří a bude jednou ročně aktualizován. Myslím, že to je správný krok směrem k průhlednému přidělování obecních bytů.

Do programového prohlášení se dostaly i některé naše návrhy jako například zřízení pracovní skupiny pro koncepční rozvoj Černovic nebo jednání o bezbariérovém přístupu na poštu. Problémem je ale podle mě nekonkrétnost jednotlivých bodů. V podstatě žádný bod není doplněn konkrétními čísly či daty. Plnění takového programového prohlášení se potom těžko kontroluje. I to je důvod, proč jsme se při hlasování o tomto programovém prohlášení zdrželi, ač věcně s naprostou většinou bodů problém nemáme.

A nyní k dvěma důležitým bodům. Rozvoj lokality Kaménky je podle mě naprosto klíčovým problémem budoucích let. Je to velká šance i velké nebezpečí pro budoucnost Černovic a nenechme se zmást, že se ještě dlouho nebude stavět. Právě nyní, kdy začínají první schvalovací procesy, se hraje o budoucnost prostoru mezi ulicemi Olomouckou, Černovickou a Havraní. Bohužel mám pocit, že způsob projednávání této problematiky neodpovídal významnosti celé situace. Projektové řízení celého komplexu převzal černovický architekt Říčný, což je doufám určitou zárukou kvality budoucí výstavby. Na druhou stranu mě trochu zarazily spíše marketingové řeči o velkém množství zeleně a vůbec o tom, jak vše bude skvělé a investor nám tady v podstatě dělá charitu. Sídliště je nově navrženo s indexem podlažní plochy 1,2, což je sice méně než povoluje územní plán (1,8), ale více než byla původní hodnota před tím, než byl index podlažní plochy (určuje výšku budov) podivným způsobem navýšen. Na můj dotaz k této problematice investor uvedl, že je ochoten se sám zasadit o snížení této hodnoty v současném platném územním plánu na hodnotu 1,2. V situaci, kdy se zastupitelstvo evidentně nemá k tomu, aby zvýšení indexu napadlo soudně (přesto, že před volbami byli všichni pro), tak je toto asi jedno z relativně rozumných řešení.

Další věcí, která mi vadí, je způsob, jak se tento návrh projednává. Veřejná debata se chystá, ale bude až poté, kdy se k tématu vyjádřilo naše zastupitelstvo. To mi přijde poněkud převrácené. Občané ať si podiskutují, ale nás to už v podstatě nezajímá. Bohužel skutečných dotazů na zastupitelstvu bylo málo a většina jich přišla od přítomných občanek (v procentu žen v obecenstvu jsme dávno v Černovicích splnili všechny možné kvóty :-)). Za sebe mohu slíbit, že téma budu i nadále sledovat a chystám se podrobně s architekty probrat zastavovací studii tohoto území.

V bodě Různé jsme potom znovu otevřeli téma Pískovny. Na minulém zasedání byl zvolen novým jednatelem pan Novotný, který také slíbil otevřenou komunikaci se všemi zastupitelskými kluby. To bylo splněno a na společné schůzce zástupci jednotlivých stran skutečně dostali důležité a otevřené informace o finanční i obchodní situaci podniku, ve kterém má městská část 90 % podíl. Dojem posunu dobrým směrem kazí informace o existenci smlouvy se společností K-Eko, která zavazuje Pískovnu na mnoho let dopředu a díky vysoké sankci při vypovězení je v podstatě nevypověditelná. Pro vyjasnění situace jsem se na zasedání dovolil zeptat bývalého jednatele společnosti, zda taková smlouva skutečně existuje. Vyhýbavá odpověď ve smyslu, že dotyčný je vázán obchodním tajemstvím (nevím, co je třeba utajovat na tom, zda někdo podepsal či nepodepsal smlouvu), byla jen jasným svědectvím o tom, jak to ve firmě fungovalo. Náš názor, že člověk, který se takto chová, nemůže být zaměstnancem firmy, nezískal při hlasování podporu.

V následné diskuzi zazněly také názory o tom, že tyto záležitosti musí řešit orgány společnosti a ne zastupitelstvo a že by na zastupitelstvu města Brna takto o detailních problémech městské firmy nikdy nediskutovalo. Na tom mám jen jedinou odpověď: Přes možný despekt k řízení některých městských firem si myslím, že to, co se stalo v černovické pískovně, by si v jiné městské firmě prostě nikdo nedovolil.

Kromě zastupitelstva totiž běžel dál i normální život. Díky přípravě akcí Černovického sdružení jsme navštívili úžasné depo kolejových vozidel, setkali se v Černovicích s mnoha skvělými lidmi, vypátrali zajímavé informace v archivu města Brna a dali si skvělou kávu kousek za hranicemi našeho katastru. Slibuji, že o tom všem bude již brzy další článek.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>