Přijďte za svými zastupiteli

V září letošního roku náš čekají další volby, tentokrát ty komunální. Pro některé politiky je dobapředvolební jediným časem, kdy naslouchají svým voličům. Zastupitelem Černovic jsem už skoro 12let a vždy jsem se snažil, aby tomu tak nebylo. Když jsem byl starostou městské části, uspořádali jsmecelou řadu veřejných diskuzí nad jednotlivými projekty (park Řehořova, územní plán, revitalizacespodního […]