Pět let s vámi

Na konci loňského roku uběhlo pět let od chvíle, kdy jsme v pěti lidech zakládali Černovické sdružení – tři „matky zakladatelky“ (jak se samy titulují) Jitka Chmelíková, Jana Františková a Majka Slavíčková a dva zástupci mužského pokolení – Dan Smrček a já. Za každý rok jeden člověk, dalo by se říct. Jenže dnes je to jinak. […]

Myslet na budoucnost

Každý z nás zná přísloví „Bližší košile než kabát“. A tento výrok myslím platí i o čase. Důležité je pro nás, co bude zítra nebo příští měsíc. Co bude za 10 let, moc neřešíme. K plánování vlastní budoucnosti takto přistupují lidé, rodiny, ale bohužel i celé města nebo regiony. A Brno nebo Černovice nejsou výjimkou. Uvedu několik […]

Svitava ožije i v Černovicích

Již potřetí bude Černovické sdružení ve spolupráci se spolkem Brněnská nábřeží pořádat festival na nábřeží řeky Svitavy. Z akce, která se v roce 2015 konala jen na několika málo místech kolem řeky, se stal festival, pořádaný v celkem sedmi městských částech. Jeho myšlenka je ovšem stále stejná. Ukázat obyvatelům města Brna, co vše nábřeží řeky Svitavy nabízí, spojit […]

Co se skrývá za čísly?

Rozpočet je zásadním dokumentem v životě městské části. I když je to pouhý plán, který se během roku mění dle reality, nastiňuje priority a jasné cíle vedení městské části. Rozpočet na rok 2017 se projednával na prosincovém zasedání zastupitelstva. Bouřlivou diskuzi si už tradičně zasloužila kapitola dotací. I když tyto položky tvoří malou část rozpočtu, strávili […]

Hodnocení koalice (příspěvek do dubnových Černovin)

Vážení čtenáři Černovin, hned po prvním zasedání zastupitelstva jsme řekli, že chceme být objektivní a konstruktivní opozicí. Chtěl bych proto v první řadě ocenit, že se současné černovické koalici podařily kroky, o kterých bylo v minulosti prohlašováno, že nejsou možné nebo jsou moc komplikované. V minulém roce jsme zpochybňovali účelnost a nákladovost nástavby školky na ulici Elišky Krásnohorské […]

Nástavba versus přestavba – jak co nejlépe vyřešit nedostatek míst v mateřských školách

Město Brno prodává v Černovicích školské zařízení, kde by mohlo vzniknout až 6 nových tříd mateřské školy, a ve stejnou dobu plánuje městská část nastavit budovu školky, aby v ní mohla vzniknout jedna nová třída. Nedostatek míst v mateřských školách je realitou. Zvláště tříletí nemají šanci se do školky dostat. Většina městských částí se snaží tuto situaci řešit, […]

Přidělování bytů: pořadník ano či ne?

Na březnovém zastupitelstvu byla jako jeden z projednávaných bodů diskutována kontrolní zpráva magistrátu, která se věnovala systému přidělování bytů v naší městské části. Vzhledem k tomu, že v Černovicích máme nejvíce městských nájemních bytů na obyvatele ze všech městských částí, domnívám se, že jde o zásadní problematiku. Jak zpráva ukázala, tak není úplně vše v pořádku a bylo nalezeno […]

Ohlédnutí za 3 roky na radnici Brna-Černovic

Na základě rozhodnutí prosincového zastupitelstva naší městské části jsem byl odvolán z funkce místostarosty. Jsem si vědom, že odvolání z funkce patří k realitě politického života a respektuji rozhodnutí zastupitelů. Mrzí mě, že ne všechny věci bylo možné dotáhnout do konce, ale i jako opoziční zastupitel jsem připraven dělat všechno pro to, aby byl život […]

Černoviny 2012/3

Vážení čtenáři Černovin, možná jste i vy zaznamenali informace o novém zákoně o veřejných zakázkách. Ten nově zpřísňuje některé podmínky pro vypisování veřejných zakázek a snižuje limity pro zakázky, na které se zákon vztahuje. Cílem novely je především zvýšení transparentnosti, když nyní všechny zakázky nad 1 000 000 Kč musejí být zveřejněny na internetu. V Černovicích máme ale pravidla daleko přísnější. V naší městské části jsme hned po minulých volbách […]