Černoviny 2012/3

Vážení čtenáři Černovin, možná jste i vy zaznamenali informace o novém zákoně o veřejných zakázkách. Ten nově zpřísňuje některé podmínky pro vypisování veřejných zakázek a snižuje limity pro zakázky, na které se zákon vztahuje. Cílem novely je především zvýšení transparentnosti, když nyní všechny zakázky nad 1 000 000 Kč musejí být zveřejněny na internetu. V Černovicích máme ale pravidla daleko přísnější. V naší městské části jsme hned po minulých volbách […]