Přesun nádraží a Černovice

Rekonstrukce železničního uzlu Brno. Téma, které nyní hýbe Brnem. Málokdo si ale uvědomuje, že uzel není jen samotné hlavní nádraží a sahá až do Černovic. V sérii několika příspěvků vám představím hlavní navrhované změny na území Černovic. Součástí železničního uzlu Brno je i černovické nádraží. To by ve variantě Řeka bylo přemístěno na most přes ulici Olomoucká (se 2 nebo 3 nástupišti dle jednotlivých podvariant) a vznikl by zde i přestupní uzel. Ve variantě Petrov zůstává na stejném místě, u podvariant B1b a B1f je zastávka rovněž přemístěna k ulici Olomoucká, ale přestupuje se na zastávce Životského.

Nádraží Černovice dnes využívá cca 100 osob denně. To by se ve variantě u řeky změnilo a nádraží by se stalo druhým nejfrekventovanějším nádražím v Brně s podílem 12 %. Výrazně by tak odlehčilo hlavnímu nádraží.

Komárovská spojka

Část železniční trati, která dnes spojuje Hlavní nádraží a odbočku Brno-Černovice, se nazývá Komárovská spojka. Násep této železniční trati odděluje Černovice od řeky Svitavy. Jak se tato situace změní ve různých variantách přesunu nádraží? Podívejte se na jednotlivé snímky.

Ve variantě Řeka existují dvě možnosti: podvarianty A, Ab zachovávají současnou trať kolem řeky a pokračují mostem přes řeku a Masnou burzu s nutností její částečné demolice. Podvarianty Aa, Ac nabízí jiné řešení. Od Chrlic bude trať zaústěna do podzemní stanice pod hlavním nádražím Brno. Je tak možné se vyhnout narušení památkově chráněné Masné burzy a stavbě mostu. Navíc je možné násep zcela odstranit a konečně propojit Černovice s řekou Svitavou. Na snímku jsou obě varianty. 

Ve variantě B1, B1a, B1c, B1d je Komárovská spojka zrušena.
Varianta B1b zachovává současnou jednokolejnou podobu.
Varianta B1f naopak spojku rozšiřuje na tři koleje, což by znamenalo stavbu opěrných zdí, částečné demolice a zábor zahrádek v Černovicích.

MHD

V oblasti tramvajové dopravy se Černovic dotknou především dvě změny.
První z nich je vznik nové linky, která povede ulicemi Masnou a Zvonařka. Ve variantě nádraží u řeky tato linka propojí přestupní uzel u nádraží Černovice s novým nádražím.

 

 

 

Další změnou je narovnání tramvajové trati v oblasti tzv. Trianglu Olomoucká (trojůhelník železničních tratí mezi Černovicemi a Židenicemi).
V současnosti jezdí tramvaje linek 8 a 10 komplikovaně přes zastávku Geislerova. Trať tramvaje povede v obou variantách odsunu rovně a vzniknou nové zastávky v oblasti plánovaného parkoviště P+R a v blízkosti sídliště Turgeněvova (nahradí zastávku Židovský hřbitov).

 

Trolejbusy: ve variantě u řeky by linky trolejbusů byly odkloněny přes ulici Masnou k novému hlavnímu nádraží.Ve variantě Petrov jsou linky vedeny k vlakovému nádraží odklonem po ulicích Dornych a Úzká.
Žádná z variant nezohledňuje dopravní obsluhu nového sídliště Kaménky.

Černovický hájek

Varianta Petrov má za následek i zásah do přírodní rezervace Černovický hájek. Zkapacitněním této trati dojde k záboru území přírodní rezervace (ve variantě B1, B1b a B1d asi půl hektaru, ve variantě B1a až 1 hektar) díky vzniklé estakádě a náspu. Násep, po kterém se vlaky budou pohybovat, bude navíc jezdit po náspu vysokém 12 metrů. Dalším rizikovým faktorem potom bude hlukové zatížení dané provozem na této trati. Ten má být jen v případě osobní dopravy osm krát vyšší než dnes.

 

Zastávka Černovické terasy

Nově plánovaná zastávka obslouží ve variantě u řeky průmyslovou zónu Černovické terasy. I když je od centra Černovic poměrně daleko, jedná se stále o katastrální území Černovic. Zastávka je plánována v blízkosti kruhového objezdu na ulici Řípská.

 

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>