Pět let s vámi

Na konci loňského roku uběhlo pět let od chvíle, kdy jsme v pěti lidech zakládali Černovické
sdružení – tři „matky zakladatelky“ (jak se samy titulují) Jitka Chmelíková, Jana Františková a
Majka Slavíčková a dva zástupci mužského pokolení – Dan Smrček a já. Za každý rok jeden
člověk, dalo by se říct. Jenže dnes je to jinak. Členů sdružení je pěkná třicítka a k akcím, které
připravujeme, často přiloží ruku k dílu spousta dalších přátel i rodinných příslušníků. Za oněch pět
let jsme spolu přichystali baťovských 139 akcí, což nám připadá s ohledem na to, že se na nich
podílejí dobrovolníci ve volném čase, jako neuvěřitelné číslo.
Podařilo se nám oživit park na Řehořově ulici, kde jsme začali pořádat jarmarky a kde se dnes
koná celá řada akcí dalších organizací – třeba černovické radnice. Dokázali jsme na nábřeží
Svitavy přivézt parní vlak (to vlastně dodnes nechápeme 😉 a vytvořit festival Překročme řeku,
který propojil sedm městských částí napříč Brnem. Naše černovické snění ožilo v jediné a
jedinečné brněnské Noci kostelů bez kostela, při jedné z nichž jsme vysázeli i celoroční
připomínku zaniklého kostela sv. Floriána na Faměrově náměstí – květinový obrys chrámu, o nějž
se staráme spolu s černovickými hasiči, kteří ho poctivě zalévají (děkujeme!). Anebo propojení
Velikonoc v Černovicích s benefiční akcí pro místní autistickou školu, k níž solidárně přispěly i
naše střední, základní a mateřské školy. Baví nás pořádat dětské dny, kterými se sami vracíme
do dětství – takové, kde se děti neúčastní zábavy jen pasivně, ale musí běhat, tvořit a přemýšlet.
Baví nás hledat třeba jen malé, ale důležité zmínky o černovické historii – a pak si o nich povídat
v rámci našich Toulek. Stejně tak nás ale baví dívat se za hranice, což děláme v rámci
cestovatelských večerů. Ale nejvíc nás baví, že jste na akcích s námi a že se bavíte i vy.
A protože i po pěti letech jsme plni sil, začínáme i šestý rok pestrým program. Pozvánky na
konkrétní akce v roce 2018 najdete v článku Majky Slavíčkové. Děkujeme, že jste s námi.
Ing. Ladislav Kotík, zastupitel a předseda Černovického sdružení

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>