Orel hájil české barvy ve Vatikánu

„Vatikán uznává stoupající hodnotu, kterou křesťanské sportovní organizace přispívají k všestrannému rozvoji člověka“, prozradil generální sekretář Orla Ladislav Kotík, který zastupoval Českou republiku na studijním semináři s názvem Sport, výchova, víra. Semináře se zúčastnili mimo jiné předseda papežské rady pro laiky kardinál Rylko nebo předseda Mezinárodního paralympijského výboru sir Philip Craven.
Pozdrav tomuto setkání zaslal také papež Benedikt XVI.. „Sport hraje velkou roli zejména v naší době, která stojí před naléhavou potřebou výchovy mládeže. Pokud je pěstován se zápalem a při zachovávání etické bdělosti, stává se školou zdravého soutěžení, fyzického zdokonalování, růstu odvahy, vytrvalosti a dalších hodnot duchovní i mravních.“, píše Svatý Otec a dodává: „Církev proto vždy podporovala sportovní aktivity, třebaže také varovala před jejich znetvořením v podobě takového přístupu, který škodí tělesnému organizmu, jako je např. doping.“
V jednotlivých vystoupeních a panelových diskuzích prezentovali řečníci z různých úhlů svůj pohled na roli sportu ve společnosti. Většina z nich se shodla na tom, že velice důležitá je v tomto ohledu výchova trenérů a všech, kteří vedou mladé sportovce. Bývalý italský fotbalista a reprezentant Demetrio Albertini vyzdvihl také roli a odpovědnost sportovců, kteří jsou vzorem pro mladé lidi. Generál Gianni Gola mluvil o roli sportu ve vztazích mezi vojáky často i nepřátelských zemí a profesor Norbert Müller z mohučské univerzity zhodnotil příspěvek sportu pro ekumenické vztahy v Německu.
Seminář sekce „Církev a sport“, kterou založil papež Jan Pavel II., je velkou výzvou pro všechny křesťanské sportovní organizace. „Je důležité, abychom se i my v Orlu stále znovu zamýšleli nad hodnotami, které máme pomocí sportu předávat, a pokusili se tyto krásné myšlenky uvést do skutečnosti“, zhodnotil význam kongresu Kotík.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>