Nuda v Černovicích? Na zastupitelstvu rozhodně ne

text4199Poslední letošní zasedání zastupitelstva MČ Brno-Černovice projednávalo především rozpočet a rozhodně to nebylo nudné a klidné předvánoční posezení. Bohužel mám čím dál tím větší pocit, že zasedání zastupitelstva a obecně debata s opozicí či občany je pro současnou koalici pouhým nutným zlem, které je potřeba omezit na minimum.

Pískovna

Už na posledním zasedání zastupitelstva jsme chtěli vědět, jak se koalice ČSSD, ANO a Černovických patriotů postaví k situaci, kdy ve společnosti Pískovna Černovice stále pracuje zastupitel Miroslav Kubík, který v minulosti podepsal zřetelně nevýhodné smlouvy, které nyní vyšetřuje i Policie ČR. Pan starosta nám sdělil, že hodlá počkat na výsledek tohoto vyšetřování. Co se dá dělat, zastupitelstvo nemá přímý vliv na Pískovnu Černovice, ale má vliv třeba na své výbory. Před rokem a půl nám pan zastupitel Kubík na zasedání zastupitelstva prokazatelně zamlčel existenci nestandardních smluv. I  proto jsem navrhl jeho odvolání z funkce člena kontrolního a finančního výboru. Pro hlasovali pouze zastupitelé TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Pro mě je zamlčení smluv v hodnotě desítek milionů Kč dostatečným důvodem, pro současnou černovickou koalici zjevně ne. Více informací k situaci v Pískovně Černovice zveřejníme během následujících týdnů.

Rozpočet

Debata o rozpočtu byla už typicky zúžena na dotace, které tvoří asi 0,5% celého rozpočtu. Jen zvýšení mzdových nákladů na další funkcionáře včetně mlčícího místostarosty (3 dotazy a žádná odpověď) je dvojnásobkem těchto výdajů. V diskuzi jsem poukázal na to, že z rozpočtu se nedozvíme nic o vizi radnice na nejbližší období. Mezi investicemi převažují výdaje do bytové oblasti a v rozpočtu nenajdeme třeba ani plánované výdaje na projektové dokumentace. V oblasti dotací se na několika málo příkladech ukazuje, jak chybí přesná kritéria pro jejich posuzování. Těžko se potom bránit dojmu, že se některé dotace přidělují spíše podle osobních preferencí. Navrhl jsem proto usnesení, kterým by rada byla pověřena vypracováním takových kritérií. Návrh byl hlasy koalice zamítnut.

Debatu s občany si nepřejeme

Vrcholem arogance bylo pro mě ukončení debaty v posledním bodě jednání. Dle jednacího řádu je na tento bod vyhrazeno 30 minut a v těch se diskutovalo především o pískovně. Někteří zastupitelé několikanásobně překročili tříminutový prostor daný jednacím řádem a po 30 minutách pan starosta diskuzi i zastupitelstvo ukončil. Vzhledem k tomu, že se ještě hlásila jedna občanka a dotazy měli ještě i naší zastupitelé, navrhl jsem prodloužení zasedání o 15 minut. Doufal jsem v základní slušnost zastupitelů vůči těm málo občanům, kteří na zasedání chodí. Bohužel ani nyní můj návrh neprošel a zasedání opravdu skončilo.

No nic, pěkný zbytek adventu a hodně sil v novém roce!

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>