Videozáznam ze zasedání zastupitelstva MČ Brno-Černovice 10. 3. 2016

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=VdV54Hj4Yuw[/embedyt]

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola úkolů
 5. Informace o účasti na jednáních výborů ZMČČ za období 27. 11. 2014 – 31. 1. 2016
 6. Zápis z 8. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 9. 12. 2015
 7. Zápis z 9. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 3. 2. 2016
 8. Zápis z 9. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 10. 2. 2016
 9. Statut Fondu rezerv a rozvoje
 10. RO č. 4/2016
 11. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Černovice na rok 2016
 12. Změna společenské smlouvy společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. – zřízení dozorčí rady
 13. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Brno-Černovice
 14. Zpráva o činnosti JSDH za rok 2015
 15. Aktualizace přílohy OZV č. 6/2015, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 16. Návrh OZV statutárního města Brna č. …../2016 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku
 17. Vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 1695 – 1707, 1709 – 1719, 1721 — 1731, 1733 – 1737, 1739 – 1743, 1745 – 1748, 1750 – 1752, 1754/2, 1756, 1758 – 1776, 1786 – 1801, 1807, 1808, 1809/1, 1809/11, 1809/12, 1809/13 a 1809/14 vše v k. ú. Černovice
 18. Vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 1855/1 v k. ú. Černovice
 19. Vyjádření k převodu pozemků parc. č. 2754/5 a 2745/36 v k. ú. Černovice do vlastnictví Dopravního podniku města Brna a.s.
 20. Vyjádření k bezúplatnému nabytí pozemku č. 1847/7 v k. ú. Černovice do vlastnictví statutárního města Brna
 21. Záměr využití budovy Charbulova 135 – 137
 22. Dotazy, podněty a připomínky
 23. Závěr

 

 

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>