Veřejné projednávání větších investic

Velké investiční akce by měly být předem projednávány s občany. Co nás k tomu vede? Hlavně naše zkušenosti z uplynulého volebního období. Náměty na investiční akce se rodí v hlavách malého počtu nejvyšších představitelů radnice, v horším případě v hlavách investorů, poté se zpracuje na půl stranu investiční záměr a už se jde na věc.

Typickým příkladem je situace kolem nástavby školky na ulici Elišky Krásnohorské. Ze strany vedení radnice často slyšíme argumenty, že jsme o všem mohli vědět dřív, že se vše dá najít v zápisech rady atd. Ze zápisu rady se ale ovšem dozvíte, že akce se plánuje, ale už se nedozvíte třeba to, kolik to bude stát a jak bude vypadat. Jistě jako zastupitel by se člověk mohl ptát a nějakou odpověď by určitě dostal, ale to nic nemění na tom, že oficiálně se nejvyšší orgán obce, tedy zastupitelstvo, o akci a nákladech na ní dozvěděl až na zasedání zastupitelstva v červnu. A zastupitelstvo je relevantní orgán zastupitelské demokracie, který není možné nahradit větou „Však jste se mohli zeptat“.

Co navrhujeme a budeme prosazovat?

  • Záměry na velké investiční akce, tedy ty nad 3 miliony Kč budou ještě před zahájením jakýchkoliv úkonů (tedy výběrového řízení či stavebního řízení) veřejně projednány s občany a zastupiteli.
  • Investiční záměry budou zpracovány podrobněji (i s vyčíslením finančních dopadů současných i budoucích) a zveřejněny na webových stránkách radnice.
  • Investiční záměry budou vycházet z dlouhodobého plánu rozvoje Černovic.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>