Sport a politika

Vztah sportu a politiky byl tématem konference, která se začátkem května uskutečnila v Praze. Konference, které jsem měl možnost se zúčastnit, byla pořádána Všesportovním kolegiem ČR a Českou televizí, která také zásadní diskuze a příspěvky vysílala přímo na programu ČT4. Závěry konference je možné stáhnout zde.

Video z prvního dne

Video z druhé dne

Dovolím si k tématu i k celé konferenci několik hodnotících poznámek:

1. je pozitivní, že se zástupci sportovních svazů poprvé byli schopni domluvit a zorganizovali setkání s politiky na nejvyšší úrovni. Fakt, že se konference konala v předvolebním odbobí byl jistě příčinou toho, že politici opravdu přišli. Uvidíme, zda a s čím přijdou, když bude po volbách.

2. všichni diskutující považují logicky sport za velice důležitý pro současnou společnost a přislíbili sportu svoji podporu

3. osobně mě nejvíce zaujal příspěvek Miroslava Kalouska (asi jsem jako straník zaujatý :-)), který tolik nesliboval a připomněl sportovcům, že za současnou situaci si také mohou svými rozhodnutími sami. Myslím, že to byl fairový přístup.

4. zdá se, že v našem sportovním prostředí se skutečně začíná něco dít a sportovní funkcionáři pochopili, že je nutné se chopit aktivity. V naší zemi je evidováno více než 2 miliony sportovců. Je jasné, že pro většinu z nich není sport číslem jedna při rozhodování ve volbách, spíše je to téma číslo pět či šest. Na druhou stranu není možné tuto skupinu zanedbávat. Sportovní svazy stojí před velkou výzvou, kdy mohou využít svého potenciálu, ale musí také prokázat vlastní schopnosti, hledat nové metody vlastního financování a celkově modernizovat svoji nabídku.

Ze zkušeností ze sousedního Rakouska vím, že sportovní organizace tam fungují především jako servis občanům (nejen svým členům) a mají díky tomu ve společnosti vysoký kredit a prestiž. Zde nás jistě ještě čeká dlouhá cesta.

5. Na závěr bych zmínil některá kontroverzní témata, která z diskuze vyplynula a kde bude nutná diskuze i v budoucnu: má stát více podporovat sport pro všechny nebo vrcholový sport?, jak podpořit malé, ale úspěšné sporty? patří právo na sport k občanským právům a k jakémusi základnímu standardu nebo je to nadstandard? jaká má být role krajů a municipalit? není lepší ponechat více peněz občanům, než je v rámci sportu přerozdělovat? Co vy na to? Uvítáme jakékoliv poznámky.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>