Radnice (a její internetové stránky) jsou tu pro vás více, než si myslíte

Jako jeden z největších problémů současných Černovic vidím informovanost jejich obyvatel. Radnice má v podstatě dva kanály, kterými informuje. Jsou to webové stránky a radniční noviny Černoviny.

Současné webové stránky Černovic jsou dle našeho názoru naprosto nedostatečné a to, jak po stránce grafické a technické, tak i co se týká obsahu. Nenajdete zde katalog místních firem a podnikatelů a dokonce ani zápisy z jednání zastupitelstva a rady.  Je nutné si uvědomit, že kvalitní internetové stránky nejsou dnes již jen jakousi nadstavbou, ale jedná se o primární zdroj informací pro většinu občanů. Z vlastní zkušenosti vím, že internet používá i stále větší počet seniorů, pro které je toto tento způsob získávání informací či vyřizování záležitostí naprosto ideální.

Chceme proto v zastupitelstvu prosadit jednak celkové zlepšení černovického webu a také zajištění obsahu. Součástí stránek se musí stát pravidelné výstupy z jednání všech orgánů, občané zde musí najít kontakty na místní firmy či zdravotní služby či přehledné popisy postupů při vyřizování nejrůznějších záležitostí (některé odkazy dnes nefungují nebo směřují bez důvodu na dokumenty Microsoft Office). Internetové stránky se musí stát nástrojem, kterým bude obec komunikovat se svými občany a do jejichž tvorby se zapojí o občané, občanská sdružení, školy a další instituce. Webové prostředí navíc budeme chtít využít i ke zvýšení transparentnosti černovické radnice. Součástí by měly být elektronické aukce na všechny větší nákupy a možnost komunikovat přímo s radními i zastupiteli.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>