Potřebuje Orel sjednotitele?

Orel je rozdělený na dva tábory a je potřeba ho zachránit. To je názor mnoha lidí, s kterými se v poslední době potkávám. Jedni považují za záchranu vítězství své skupiny na sobotním sjezdu, jiní se prohlašují za kandidáty, kteří nejsou spojeni s žádnou skupinou, a proto Orla sjednotí. Je to ale skutečně tak? Nežijeme pouze v nějaké bublině, kterou si vytvořilo pár desítek lidí ve vedení Orla?
Když jsem před několika měsíci zvažoval, zda jít do boje o starostu Orla, také jsem si říkal, že by možná bylo vhodnější najít kandidáta, který oba dva názorové proudy sjednotí, a dokonce jsem se o jeho nalezení i pokusil, i když neúspěšně. S postupem doby se mi ale čím dál tím více zdá, že Orel nepotřebuje starostu sjednotitele, ale starostu, který bude mít vizi a chuť provést Orla nelehkým obdobím, které je plné nebezpečí, ale i šancí jak růst. Nechci zastírat skutečnost, že ve vedení Orla existují dvě skupiny, které se snaží vybojovat co nejlepší pozice. Domnívám se ale, že tento boj je jen jakousi hrou několika desítek členů Orla, který ale členskou základnu vůbec nezajímá. Členy Orla zajímá, jaký jim Orel nabídne program, jak Orel naplní své poslání, zda jim umožní kvalitně sportovat a provozovat další aktivity.
S tím chci také jít do boje o funkci starosty Orla. Nechci zastupovat žádnou stranu ani nechci uměle smiřovat názorové proudy. Na to není v současné době čas. Pokud budu zvolen, jsem připraven spolupracovat s každým, komu jde o budoucnost Orla. Pokud budu zvolen, hodlám také nastolit měřitelné hodnocení práce jednotlivých funkcionářů ve vedení Orla tak, aby nezáleželo na tom, kdo je v jaké straně, ale co dělá pro Orla.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>