Plán pro Černovice

Říká se „kdo je připraven, není překvapen“. Na sociálních sítích i v Černovinách na nás vyskakuje velké množství nových projektů či oprav. Tu se přidá lavička, světlo, pokácí stromy nebo opraví chodník. To je všechno v pořádku. Bohužel se to ale často děje spíše náhodným principem a podle schopností a preferencí daného politika či úředníka. I městská část by měla vědět, kde se nachází, kam směřuje a co je jejím cílem. Bohužel čtyři roky volebního období často na realizaci plánů nestačí, a proto se dává přednost krátkodobým řešením. Rozhodli jsme se proto s kolegy začít už nyní pracovat na „Plánu pro Černovice“ tak, aby byl hotový do podzimních voleb a v případě podpory voličů se mohlo ihned začít s jeho realizací. Pokud byste se chtěli přidat, napište mi na email info@ladislavkotik.cz nebo volejte na telefon 734 656 367.

Potřebu dlouhodobého plánu pro Černovice potvrzují i letošní první měsíce, kdy se projednávaly hned tři velké projekty, které ovlivní budoucí podobu Černovic. Vynechám teď projednávání posouzení vlivu na životních prostředí pro stavbu části velkého městského okruhu a budu se věnovat zbývajícím dvěma projektům.

Během ledna jsme se na pracovní skupině pro rozvoj Černovic detailně zabývali připomínkami, které chceme, aby byly zohledněny při přípravě územní studie na sídliště Kaménky. Většina z nich souvisí se snahou začlenit celé nové sídliště harmonicky do stávajících Černovic. Požádali jsme tedy, aby územní studie zahrnula i blízké okolí lokality „Kaménky“, jako je Areál zdraví, ZŠ Kneslova, stará škola na ulici Charbulova nebo garáže nad Psychiatrickou nemocnicí. Je důležité, aby v těchto místech nevznikaly umělé bariéry a celé území bylo propustné.

Druhým velkým projektem je přestavba železničního uzlu Brno. Většina občanů se domnívá, že se jedná pouze o přesun hlavního nádraží, ale opak je pravdou. Železniční uzel zahrnuje koleje i nádraží po celém městě Brně. Ovlivní tak zásadně i dopravu a rozvoj naší městské části. Jednotlivé varianty přesunu tak pracují s několika problémy, které se týkají Černovic. Konkrétně se jedná o přesun černovického nádraží směrem k ulici Olomoucká, narovnání tramvajových kolejí linky 8, změnu vedení linek MHD, zrušení dopravy na tzv. Komárovské spojce (to by mohlo otevřít cestu k zlepšení přístupu k řece Svitavě) či přidání koleje na přerovské trati. Podrobné informace o jednotlivých dopadech v jednotlivých variantách najdete na mých webových stránkách: www.ladislavkotik.cz.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>