Patřit k té pravé straně

V minulém týdnu dorazil na ústřední sekretariát email se zápisem z jednání Krekovy župy, která požaduje svolání mimořádného sjezdu Orla. Pan Peš, který na svých stránkách vše pečlivě dokumentuje, spočítal, že je to osmá župa, která chce sjezd a vyzval ústřední orgány, aby nedělaly obstrukce. K problematice svolání či nesvolání mimořádného sjezdu se dostanu v jiném článku, ale předem chci zdůraznit, že předsednictvo nebude dělat kroky, které by sjezd oddalovaly, na druhou stranu je nutné vše provést tak, aby nevznikaly v budoucnu pochynosti, protože stanovy jsou v této věci bohužel velice nepřesné.

V tomto článku si chci spíše všimnout jedné věci a tou je zdůvodnění konání mimořádného sjezdu ze strany župy Krekovy. V zápise z jednání župy se mimojiné uvádí: starosta župy konstatoval, že zapojení starosty Orla bratra Šustra včetně dalších vrcholových představelitelů Orla do činnosti TOP 09 vedlo k rozdělení mezi členy orla a k nespokojenosti části členů orla s jeho vedením. To vyústilo k sepsání orelských výzev k odstoupení současného vedení. Starosta župy se situaci pokusil řešit návrhem změny funkcí v rámci předsednictva, což se nepovedlo. Pro rychlé řešení a stabilizaci situace v Orlu navrhl starosta, aby dle §8, odst. 4 Stanov Orla požádala Orelská župa S. E. Kreka Boskovice o svolání sjezdu.

Rád bych se pozastavil nad některými fakty a popsal je:

1. starosta župy S. Kamba, který je členem výkonného předsednictva,  navrhl skutečně na jeho posledním jednání odvolání 1. místostarostky Orla Ludmily Kellerové a zvolení nového prvního místostarosty. Ludmila Kellerová nebyla na jednání přítomna, protože její obec postihla v ten den povodeň. Důvodem odvolání nebylo to, že by špatně odváděla svoji funkci, ale prostě fakt, že není členkou KDU-ČSL. Návrh nebyl schválen a to i přes to, že většina členů předsednictva je členy této strany. Domnívám se, že není možné, aby funkce v Orlu byly obsazovány podle politického klíče. Kritériem musí být přeci především schopnosti jednotlivých kandidátů.

2. je obdivuhodné jak starosta Krekovy župy dokáže během několika měsíců změnit názor. V emailu, který rozeslal 5. 4. je mimojiné uvedeno:

Svolávání volebního sjezdu je pouze politická a mediální předvolební bublina, která v součastné době spíše škodí všem Orlům.  Nebude-li na sjezdu většina změnám nakloněna stane se sjezd pouze místem osobních sporů a potvrzením součastného stavu. Jste-li  přesvědčeni, že většina chce změnu,tak je možné ji realizovat dle platných stanov okamžitě. Například již na nejbližší Ústřední radě dne 17.4.2010.

Musím se ptát: proč br. Kamba nenavrhl změny v předsednictvu na této Ústřední radě? Proč tak najednou změnil názor?

Dále uvádí: Máme-li společný zájem orla rozvíjet, snažme se zapomenout na osobní nedorozumění  a rozpory, ujasněme si v orelských jednotách, župách co chceme a začněme spolupracovat.

Domnívám se, že mimořádný sjezd, pokud bude, tak je přesně to, co znemožní nějakou diskuzi. Vzhledem k tomu, že by sjezd musel být svolán nejpozději na začátek září, je prakticky vyloučeno, aby před ním došlo k diskuzi nad budoucím směřováním Orla a personálním obsazením orgánů. Ukvapená rozhodnutí mohou být velice problematická.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>