Hovory od kruháče – 1. díl

Černovický kruháč je jakýmsi středobodem černovického vesmíru. Když se na něm zatočíte, můžete skončit na radnici, v Nových či Starých Černovicích nebo také v psychiatrické nemocnici. Život v naší městské části se někdy takové jízdě po kruháči podobá a já jsem se rozhodl vás čas od času zahltit svými názory, ze kterých se vám možná také bude točit hlava.

Nečekejte pravidelné příspěvky, na to se tady toho tolik neděje. A nečekejte objektivní názory. Úkolem opozice je oponovat, tedy pokládat protiargumenty, říkat jiné názory a mít právo nesouhlasit. To hodlám využít. A nyní už pojďme na první projížďku po naší čtvrti.

První zasedání

O zasedání prvního zastupitelstva jsem už psal. Do Černovin se následně dostal mírně upravený článek, protože některé názory v něm obsažené byly na členy redakční rady příliš pravdivé. Na faktu, že nám vadí obsazení místa předsedy kontrolního výboru a především navýšení nákladů na platy vedení radnice, to nic nemění.

Komise

Komise jsou poradními orgány rady a v zásadě tak nelze čekat, že tam bude mít opozice nějaké zastoupení. Co mě osobně nejvíce vadí, je právě toto ryze politické obsazování. Podle toho také práce komisí vypadá. Bohužel současná koalice na této praxi nic nezměnila, naopak se mi zdá, že ji ještě posílila. Jako nejsilnější opoziční strana jsme jmenovali kvalitní kandidáty do většiny komisí, kteří tam nechtěli jít bořit, ale zkusit prosazovat věci, které jsou prospěšné. Nakonec byli jmenováni jen tři naši zástupci: já jsem členem komise pro tisk a informatiku, Veronika Hladíková zasedá v komisi pro životní prostředí a Kamil Štěpánek v komisi dopravní. I přesto toho skromné obsazení se na nás můžete určitě obracet se svými podněty a náměty.

Druhé zasedání

Stěžejním tématem druhého zasedání zastupitelstva byla situace v černovické pískovně. Toto téma je na stole už delší dobu a tak jsem očekával poněkud konkrétnější čísla a informace. Již před prvním zasedáním zastupitelstva jsem tehdejšího jednatele Kubíka požádal o účetní uzávěrku alespoň za část roku 2014, abychom věděli, jak špatný je ten špatný stav pískovny. Odpověď žádná a pan jednatel jiný. Na zastupitelstvu byl totiž na návrh koalice schválen jako nový jednatel radní Novotný (ČSSD). I když se ze slov (a budeme rádi, když časem i z činů) pana Novotného zdá, že by situace mohla mít nějaký posun, myslím, že jsme promarnili opět šanci udělat v pískovně skutečně razantní změny a změnit ji na standardní obchodní firmu. Panu Novotnému nicméně budeme fandit a vítáme jeho krok, kdy nabídl opozičním stranám pravidelné informování o situaci v pískovně. V březnu to vypukne.

Aktualizace územního plánu a Kaménky

V minulém roce jsem se dost intenzivně věnoval situaci kolem plánovaného sídliště Kaménky. Na záříjovém zasedání černovického zastupitelstva před volbami a za přítomnosti nadprůměrného počtu občanů bylo přijato na základě mého návrhu a s nadšením všech stran usnesení, ve kterém nesouhlasíme s navýšeným indexem podlažní plochy. Zároveň byl zadán úkol radě, aby se problému věnovala a případně podala správní žalobu. Co se od té doby stalo? Jak jsem zjistil na prosincovém zastupitelstvu, tak se nestalo bohužel skoro nic. Důvodem byla skutečnost, že byla podána společná žaloba proti aktualizaci plánu. To má bohužel jeden háček, který mi došel také až po zasedání zastupitelstva. Navýšení indexu podlažní plochy v námi řešené lokalitě nebylo provedeno v rámci této aktualizace, ale před ní. Zrušení aktualizace se tedy tohoto rozhodnutí netýká. Ostatně v tomto smyslu reagoval magistrát už na moji námitku v řízení při aktualizaci. O situaci a nutnosti ji řešit jsem informoval starostu městské části a v plánu je i setkání s odpovědným náměstkem města Brna.

Rozpočet

Diskuze nad rozpočtem městské části se jako obvykle točila kolem drobných částek typu dotace spolkům. Málokoho už zajímalo razantní navýšení nákladů na mzdy vedení radnice. Tím, že máme tři místostarosty a z toho dvě na plný úvazek, stouply náklady na tuto položku o více než milion korun ročně. To je značně velká částka, kterou by bylo možné zajisté investovat na jiné účely.

Černoviny

Velkým zážitkem jsou zatím pro mě zasedání tiskové komise, která se stará i o vydávání Černovin. V prvním čísle Černovin byl velký problém s mým článkem, kde jsem si dovolil kritizovat obsazení postu předsedy kontrolního výboru panem Vítkem. Na dalším zasedání se pod kritiku takřka všech členů komise dostal článek zastupitele Aleše Vrány, který si opět dovolil kritizovat rozhodnutí okolo Pískovny. Výsledek: uveřejněn byl pouze první odstavec, který absolutně neodpovídá vyznění celého článku. Já osobně jsem samozřejmě hlasovat proti a myslím, že opozice má nárok na to říci jasně své názory, které samozřejmě nejsou vždy koaliční radě po chuti. Toto právo opozice jsem vždy hájil i tehdy, když jsem byl na „druhém břehu“ a budu ho hájit i nadále. Více komentářů k některým článkům v Černovinách již brzy v druhém díle Hovorů od kruháče.

jedna odpověď na “Hovory od kruháče – 1. díl”

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>