Nástavba versus přestavba – jak co nejlépe vyřešit nedostatek míst v mateřských školách

Město Brno prodává v Černovicích školské zařízení, kde by mohlo vzniknout až 6 nových tříd mateřské školy, a ve stejnou dobu plánuje městská část nastavit budovu školky, aby v ní mohla vzniknout jedna nová třída.

Nedostatek míst v mateřských školách je realitou. Zvláště tříletí nemají šanci se do školky dostat. Většina městských částí se snaží tuto situaci řešit, stejně tak i černovická radnice. Tyto snahy jsou podle nás ale často nekoordinované a nehospodárné. To se pokusíme dokázat následujícím příkladem.

V rámci vypsaného záměru města Brna jsme navrhli magistrátu využít nyní opouštěnou budovu na adrese Charbulova 137 jako mateřskou školu a to za podstatně nižších nákladů, než nabízí jiná řešení typu nástaveb. Budova historicky sloužila školským účelům, naposledy v ní byla soukromá škola Comeniana. Po ukončení jejího provozu byl objekt nabídnut k pronájmu. Dlouhé měsíce se nikdo o objekt nehlásil a ke zlomu došlo v prosinci loňského roku, kdy se našli hned tři zájemci o pronájem. Přesto se město Brno rozhodlo budovu nepronajímat a také rada městské části přes to, že zde byli zájemci, návrh na prodej podpořila (dokonce se hlasovalo na dvakrát, než to prošlo). Nyní je oficiálně zveřejněn záměr na prodej této budovy.RozpočetNechali jsme si na vlastní náklady od architektonické kanceláře zpracovat hrubý odhad nákladů na přebudování zmíněného objektu na školku. Podle údajů, které máme k dispozici, činí náklady na vybudování jedné třídy zhruba 1,1 milionů Kč bez DPH a v budově by mohlo být celkem šest tříd s celkovými náklady 6,7 milionů Kč bez DPH. To by umožnilo vyřešit problémovou situaci nejen v Černovicích, ale i v ostatních městských částech. Náklady je dobré ještě porovnat s plánovanou nástavbou školky na ulici Elišky Krásnohorské, které mají dle zadávací dokumentace činit ve dvou etapách 9,9 milionů Kč bez DPH, a vznikne zde jedna nová třída.

Ve světle těchto informací navrhujeme v rámci reakce na zveřejněný záměr města Brna Radě města Brna ukončení prodeje této budovy a zároveň vyzveme Radu Městské části Brno-Černovice k odstoupení od záměru nástavby školky MŠ Elišky Krásnohorské. Myslíme si, že město i městská část se musí chovat hospodárně a efektivně a ve chvíli, kdy je zde šance na vznik desítek nových míst v mateřské škole za zlomek ceny jedné nástavby, svá rozhodnutí přehodnotí. S omezenými možnostmi se i jako opoziční strana budeme snažit toto téma sledovat a prosazovat a zabránit tomu, aby se objekt bývalé školy zbytečně prodal.

Ing. Ladislav Kotík a Ing. Daniel Smrček, zastupitelé za TOP 09

3 odpovědí “Nástavba versus přestavba – jak co nejlépe vyřešit nedostatek míst v mateřských školách”

  1. Mgr. Hana Dynková, ing. Radim Dynka

    Vážený pane ing. Kotíku, obracíme se na Vás v souvislosti připravovanou nástavbou MŠ E.Krásnohorské. S nástavbou nesouhlasíme a rádi bychom se s Vámi spojili a pokusili se zjistit, jaké jsou možnosti alternativního řešení rozšíření kapacity školek. Bydlíme v Černovicích v blízkosti. Prosíme o co nejrychlejší kontakt na tel 736 472 951, R. Dynka.

    Odpovědět

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>