Myslet na budoucnost

Každý z nás zná přísloví „Bližší košile než kabát“. A tento výrok myslím platí i o čase. Důležité je pro nás, co bude zítra nebo příští měsíc. Co bude za 10 let, moc neřešíme. K plánování vlastní budoucnosti takto přistupují lidé, rodiny, ale bohužel i celé města nebo regiony. A Brno nebo Černovice nejsou výjimkou.

Uvedu několik příkladů. Už několikrát jsme navrhovali vytvoření černovického centra, ideálně v parku na Řehořově ulici. To ovšem vyžaduje alespoň střednědobé plánování. Je potřeba se rozhodnout, kde má centrum být, jak má vypadat, a třeba několik let shánět a střádat finanční prostředky. Bohužel je často jednodušší řešit drobné věci z roku na rok, kdy je výsledek vidět hned.

Jiným příkladem je řešení území Kaménky. Má tam vzniknout sídliště až pro pět tisíc obyvatel, které tu bude stát další desetiletí a možná staletí. Jsem moc rád, že se podařilo vyhlásit na celé území urbanistickou soutěž. Je to určitě velký posun. (Ostatně do poloviny prosince je možné si výstavu prohlédnout v Senior klubu). Ale i tady se ukazuje strach myslet více do budoucnosti. Ačkoliv v zadání soutěže se píše, že „Předmětem návrhu je nalezení optimálního využití zadaného území s důrazem na udržitelnost rozvoje“, tak jeden z návrhů, který se zabýval širším okolím celého území a navrhl poměrně odvážná řešení, která by trochu otevřela Černovice do okolí, neuspěl díky tomu, že jeho proveditelnost by byla náročnější a tedy dražší. Myslím, že je to velká škoda, protože tady plánujeme věci pro naše potomky.

Poslední příkladem je stavba nového bytového domu na Turgeněvově. Na stavbu domu reagujeme pět minut po dvanácté a místo koncepčního řešení celého prostoru, pouze hasíme problém.

Proto jsem moc rád, že před časem na náš návrh vznikla pracovní skupina pro rozvoj Černovic. Bohužel i ta zatím spíše chytá lišku za ocas a reaguje na již vniklé věci. Mým snem a mou ambicí je, aby to časem bylo naopak.

Možná právě začínající adventní doba, která by měla být přípravou na Vánoce, může být příležitostí zpomalit a zamyslet se nad budoucností. Přeji vám proto klidný advent a radostné Vánoce.

Ing. Ladislav Kotík, zastupitel (TOP 09)

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>