Kaménky: Co ukázala urbanistická soutěž?

Koncem srpna tohoto roku byla ukončena urbanistická soutěž na černovické sídliště „Na Kaménkách“. Vítězem se stal návrh architektů Kuby a Pilaře.

Zveřejněné návrhy jsme prostudovali společně s kolegy ze Sdružení obyvatel Havraní, kteří se tématu věnují od samého začátku. A potvrdilo se to, na co jsme upozorňovali už při zadání této soutěže. I když zadání tvrdilo, že cílem soutěže je prozkoumat optimální využití zadaného území, stanovení minimální hrubé podlažní plochy pro bydlení to neumožnilo. Ve skutečnosti se tak architekti a urbanisté neměli možnost bez omezení zamyslet nad různými variantami využití daného území, ale museli do něj „nacpat“ požadované bytové kapacity. Výsledné návrhy ukazují, že na ostatní využití (sport, kultura) už nezbylo žádné nebo jen málo místa. Soutěž tak ukázala, že toto území nemá schopnost pojmout rozumným způsobem požadovaný počet bytů.

Úkolem soutěžících totiž bylo zohlednit nejen budoucí potřeby samotné nové zástavby, ale i deficit současné vybavenosti Černovic, například v oblasti sportovních či kulturních zařízení. Žádný z vítězných návrhů to bohužel zásadním způsobem neřeší.

V roce 2015 při projednávání původního návrhu společnosti IMOS na černovickém zastupitelstvu investor přislíbil, že výsledný index podlažní plochy v území bude maximálně 1,2. Předložené návrhy mají nyní podstatně vyšší zastavěnost (např. v třetím návrhu se objevuje index až 2,6).

Jednou z mála pozitivních věcí je tak doprava, na kterou jsme upozorňovali jako na největší problém.  Oproti původnímu jedinému výjezdu mají všechny návrhy více výjezdů a využívají i napojení na ulici Černovickou či Olomouckou.

Plánování sídliště „Na Kaménkách“ bude nyní pokračovat územní studií a změnou územního plánu. Budeme i nadále aktivně upozorňovat na výše uvedené problémy. Věříme, že i ve spolupráci s městskou částí. Ideálním řešením by bylo zpracování regulačního plánu pro celé území.

Pokud si chcete udělat názor sami, přijďte na výstavu vítězných návrhů, která proběhne od 25. do 29. října v Industře (Masná 9).

Ing. Ladislav Kotík, zastupitel, napsáno ve spolupráci s členy Sdružení obyvatel Havraní

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>