Kaménky – čekají nás dva roky klidu?

Když jsem v březnu loňského roku na zastupitelstvu upozorňoval na úskalí projektu obytného souboru Kaménky, především potom na nereálnost pouze jednoho dopravního napojení, cítil jsem po schválení záměru černovickým zastupitelstvem tak trochu pocit zmaru. Jsem proto rád, že nyní, 8 měsíců poté, je situace přeci jen trochu růžovější, i když do úplně růžové má ještě daleko.

Díky veřejné debatě došlo k tomu, že problém začal vnímat větší počet občanů i zastupitelů. Dali jsme dohromady neformální tým lidí, kteří se o Kaménky zajímali a absolvovali mnoho jednání, především s odpovědnými politiky města Brna. Společně jsme iniciovali jednání s developerem a vedením černovické radnice a problematice se věnuji i jako člen kontrolního výboru. Věřím, že všechny tyto kroky přispěly k větší aktivitě všech zainteresovaných politiků a posunuly celou situaci přece jen o kus dále.

A jaký je nynější stav? Developer v květnu tohoto roku oznámil, že zastavuje projekt do doby, než se vyřeší druhý výjezd z celého území na ulici Olomouckou. V listopadu na posledním zasedání zastupitelstva města Brna byla potom prodloužena kupní smlouva na pozemky, které má ještě ve vlastnictví město. Do smlouvy i do usnesení se dostala zmínka o potřebě výše uvedeného dopravního řešení. Na můj vkus je tato formulace příliš obecná a nezavazující, ale díky alespoň za ni. Kromě dopravy je dalším problémem území dle mého názoru příliš vysoký index podlažní plochy, který znamená, jak intenzivně může být území zastavěno, a má tedy zásadní vliv na počet budoucích obyvatel. V současné době byl nastartován proces jeho snížení na 1,2 a dle mých informací byl také postup jeho předchozího navýšení napaden soudně. Dalšími kritickými body, kterým je třeba se věnovat, je nevyjasněná občanská a veřejná vybavenost a zapojení celého sídliště do současného kontextu Černovic.

I na základě zkušeností uplynulých měsíců vím, že bez hlasu veřejnosti to nejde. Zároveň si myslím, že je třeba využít času, který je nyní k dispozici k otevřené diskuzi o tom, jak má toto území do budoucna vypadat. Prvním krokem byla veřejná debata o sídlišti Kaménky, kterou uspořádalo Sdružení obyvatel Havraní v úterý 1. prosince od 18 hod. v jídelně ZŠ Řehořova.

Přeji Vám radostné prožití doby adventní i Vánoc

Ing. Ladislav Kotík (zastupitel – TOP 09)

Psáno pro Černoviny – prosinec 2015

 

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>