Je skvělý pocit mít kolem sebe partu schopných lidí

Rohovor pro časopis Orel 2009/4:
Povídali jsem si spolu přesně před rokem. Mezi tím se však stala řada událostí. Změnilo se něco zásadního ve vašem životě?

Ten letošní rok proběhl neskutečně rychle a zároveň se mi při pohledu zpět zdá, jako by trvala několik let. Takže na nějaké velké změny nebyl čas.
Postřehnul jste, že byl rok 2009 v něčem jiný?
Rok 2009 byl samozřejmě úplně jiný než roky předchozí. Díky oslavám 100 let Orla to byl rok doslova nabitý událostmi. Začalo to orelským plesem v lednu, pokračovalo kongresem FICEP, hrami FICEP v Brně a končilo oslavami 100 let Orla v Kroměříži. Při tom všem došlo i ke změnám v ústředních orgánech a svůj vliv na chod Orla měla i celková situace v naší zemi.
Co všechno se tedy za rok 2009 podařilo v Orlu udělat? Kam se Orel posunul?
Rok 2009 byl výjimečný v tom, že jsme se spíše věnovali organizování různých aktivit a přiznám se, že takový nápor práce jsem zatím ještě nezažil. Na ostatní oblasti a „posouvání“ Orla nezbylo logicky tolik času. Přesto si myslím, že se několik věcí podařilo: poprvé se nám podařilo realizovat dotace na dlouhodobé soutěže, přepracovali jsme systém rozpočtu Orla a také se podařilo připravit koncept orelského vzdělávání, což je podle mého názoru pro Orla naprostá priorita.
Byl jste spokojen s prací i ostatních představitelů Orla? Teď myslím, zejména výkonné předsednictvo , respektive odborné rady a vedení žup.
Obecně si myslím, že vzhledem k velikosti naší organizace, fungují ústřední orgány dobře. Zároveň se domnívám, že některé rady by mohly být aktivnější a mohly by více přispívat k rozvoji Orla. Ty konkrétní poznámky si ale nechám spíše pro ně, protože si myslím, že i drobnou kritiku není vhodné řešit prostřednictvím tisku.
Před rokem jste měl jistě nějaké představy o tom, jak letošní jubilejní rok proběhne, zejména jak proběhne Slavnost Orla v Kroměříži. Splnilo se vaše očekávání?

Má očekávání ohledně programu a organizace Slavnosti Orla se vyplnila. Podařilo se nám zrealizovat program až na drobné výjimky tak, jak jsme si představovali. Zklamáním pro mě byla menší účast členů Orla, pro které byla tato akce určena. V tomto směru se snažíme i poznat chyby, které jsme udělali v organizaci a propagaci akce, a zároveň se asi musíme smířit s tím, že doba je jiná, plná konkurenčních nabídek a ochota členů Orla se více identifikovat s organizací klesá. To je podle mě obrovská výzva pro roky, co nás čekají.
K ostatním akcím jen krátce: kongres FICEP byl hodnocen na výbornou a vládla na něm skvělá atmosféra, hry FICEP proběhly rovněž bez větších problémů a podařilo se nám také zvětšit naši přítomnost na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě. Velkým zklamáním pro mě byla příprava pořadatelské služby na návštěvu Svatého Otce, kdy jsme měli velký problém sehnat dostatek pořadatelů.
Jak byste vlastními slovy, dle vlastních pocitů popsal oslavy celkově?
Můj pocit je poněkud rozpačitý. Určitě se nám podařilo vše organizačně v malém počtu zvládnout a mám radost, že díky grantu ústředí se také uskutečnily desítky akcí v župách a jednotách. Na druhou stranu jsme si skutečně na Slavnostech Orla i během příprav na papežskou návštěvu uvědomili realitu a naše limity v počtech účastníků a s tím budeme muset do budoucna počítat.
A jak byste popsal specielně Slavnost Orla?
Slavnost Orla byla pro mě především práce, ale i obrovská radost. Po několika letech od tábora FICEP v roce 2005 jsem opět zažil, jaký je to skvělý pocit mít kolem sebe partu schopných lidí, kteří takovou akci pořádají, protože jsou orli. Právě takové chvíle mě utvrzují v tom, že budoucnost Orla je dobrá.
Co se bude dít dál? Není na čase se po té „stovce“ zastavit a říct kam by měl Orel směřovat?
Určitě by to chtělo. I z tohoto důvodu zvažujeme brzy uspořádat programovou konferenci, kde si musíme říct, jak chceme, aby Orel dále fungoval. Podle mě je zde několik otázek a problémů: Jak dáváme sportu smysl? Lišíme se nějak od ostatních sportovních organizací? Jak reagovat na konkurenci? Jak si vychovat lidsky i odborně kvalitní vedoucí a trenéry?
V listopadu proběhlo rozšířené zasedání TVR. Stanovily se tam další cíle v oblasti sportu v Orlu?
Po jarní ústřední radě jsem na půl roku převzal vedení TVR a snažil se především o to, aby se TVR začala starat o sport v celém Orlu a nejen o ústřední akce. To musí být hlavní priorita. Kromě toho vidím další dvě a to důraz na pravidelnost sportování a také důraz na vzdělávání. Bez vzdělaných trenérů nemůžeme v budoucnu nijak uspět.
Starosta Šustr často říkává, že v Orel je ve vynikající kondici. Po stránce ekonomické tomu tak jistě je. Co stránka mezilidská? Jaký na to máte názor?

Souhlasím s vámi, že po stránce ekonomické jsme ve velice dobré kondici. Možná překvapím, když řeknu, že i po stránce mezilidské jsme na tom poměrně dobře. Na tom modrém nebi je ale několik mraků, které ten dojem kazí, ale, jak víme, mraky k nebi prostě patří. Už jsem zmínil, že jsem přesvědčený, že v Orlu je spousta nadšených lidí, kteří odvádí skvěle svoji práci. Na druhou stranu se nám tu a tam více rozmáhá závist, neupřímnost a politikaření. Zrovna v posledních se nám stalo, že členové, které neuspěli se svou kritikou v demokraticky zvolených orgánech, předsednictvu a Ústřední radě Orla, využili ke své kritice novináře. To je věc, která Orlu obrovským způsobem škodí a ty šrámy se budou těžko hojit.
Dalším problém je, že často neumíme oddělit sport, náboženství a politiku. To, že má někdo jiný politický názor, neznamená, že s ním nemohu spolupracovat na poli sportovním či v rámci farnosti. Já sám za sebe mohu slíbit, že jsem připraven k jakékoliv věcné diskuzi s kýmkoliv, kdo má jiný názor a kdo respektuje, že někdo jiný může mít také jiný názor. Orel má šanci být spolkem, který spojuje lidi, kteří jinak mají rozdílné názory na fungování ekonomiky či politiky. Zkusme toho využít.
Na ústřední radě bylo zvoleno nové vedení TVR. Předsedou je Vít Německý a místopředsedou Petr Gabriel. Jsou to jistě schopní funkcionáři, i když to ukáže čas. Jste s jejich volbou spokojen? Co byste jim popřál?

Já jsem už na jarní Ústřední radě Orla zmínil, že funkci předsedy hodlám vzít pouze dočasně a chci co nejdříve najít nové vedení TVR. To se nakonec podařilo a já věřím, že to bude dobrá volba. Oba dva už dlouhou dobu pracují v TVR a mají zkušenosti i se sportem na úrovni žup a jednot. Chtěl bych jim popřát hodně sil a hlavně elánu, aby se nenechali odradit prvním neúspěchy, které jistě přijdou.
Nedávno jste byl zvolen jako zástupce do dozorčí rady Sazky. Co to pro vás znamená? Je to nová zkušenost? Výzva?

Je to určitě velká výzva a také odpovědnost. My jsme sice nejmenší akcionář, ale díky mému předchůdci v této funkci jsme respektovaným a platným členem. Jsme navíc v období, kdy se z problematiky hazardu stalo politické téma, takže očekávám, že ta práce nebude snadná.
Je o vás známo, že jste náruživý cestovatel. Loni jste byl v Austrálii na setkání se Papežem. Letos jste se vypravil na Sardinii. Kam se chystáte příští rok?

Ta letošní volba Sardinie byla částečně dílem náhody a kombinace levných a zajímavých letenek, takže si myslím, že podobné to bude i v příštím roce a rozhodovat se budeme až podle momentální situace. Na světě je ještě mnoho zajímavých míst.
Vzkázal byste závěrem všem Orlů něco do nového roku?
Rok 2010 už nebude rokem slavnostním. Musíme se tedy znovu pustit do práce. Zkusme ji dělat tak, abychom z ní měli radost.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>