Hodnocení koalice (příspěvek do dubnových Černovin)

Vážení čtenáři Černovin,

hned po prvním zasedání zastupitelstva jsme řekli, že chceme být objektivní a konstruktivní opozicí. Chtěl bych proto v první řadě ocenit, že se současné černovické koalici podařily kroky, o kterých bylo v minulosti prohlašováno, že nejsou možné nebo jsou moc komplikované. V minulém roce jsme zpochybňovali účelnost a nákladovost nástavby školky na ulici Elišky Krásnohorské a nyní se ukázalo, že existuje řešení, které bude levnější a nezatíží tolik okolní zástavby. V minulém roce jsem také neúspěšně prosazoval změnu pravidel pro přidělování bytů. Nyní se podařilo tato pravidla změnit tak, aby byl celý postup transparentnější. V minulém volebním období jsme neúspěšně usilovali o rozšíření úředních hodin radnice. Nyní se to povedlo. Je tedy vidět, že když se chce, tak se daří věci řešit.

Dále bych se chtěl vrátit k jednomu ze zásadních bodů, které projednávalo minulé zastupitelstvo. Jedná se o projekt zástavby sídliště na Kaménkách. Jde o projekt, který zásadně ovlivní budoucí podobu Černovic a zvýší počet obyvatel skoro o polovinu. Proto mě mrzí, že mu zastupitelé nevěnovali takovou pozornost, kterou by si oprávněně zasloužil.

V moderní tržní ekonomice je jasně daná pozice podnikatelských subjektů. Jejich cílem je především maximalizace zisků. Takovým podnikatelem je i developer, který projektuje toto velké černovické sídliště. Vůbec mu proto nebudu mít za zlé, že se snaží především prosazovat své ekonomické zájmy. Přirozeným oponentem takového developera musí být především zástupce veřejnosti, tedy v tomto případě městská část, která má za povinnost hájit zájmy svých současných i budoucích obyvatel a snažit se o co nejlepší podobu budoucího sídliště. Z projednávání developerského záměru na březnovém zastupitelstvu bohužel nemám pocit, že by městská část dokázala být důstojným partnerem v tomto složitém procesu. Zastupitelé v podstatě kromě hezkých vizualizací nedostali relevantní informace o novém sídlišti a bohužel se na podstatné věci v diskuzi ani nedokázali zeptat.

Další vadou na kráse je dle mého názoru skutečnost, že k veřejnému projednávání dojde až poté, kdy se k projektu už vyjádřilo zastupitelstvo městské části. Tento sled projednávání bohužel postrádá logiku a vkrádá se myšlenka, že veřejné projednávání bude jen jakési alibi. Abych nebyl jen negativní, tak na závěr oceňuji fakt, že se sám developer po mém podnětu zavázal podniknout kroky ke snížení indexu podlažní plochy z 1,8 na 1,2.

I když jako opoziční strana máme stiženou úlohu při prosazování rozumného využití rozvojového území Kaménky, budeme celý vývoj i nadále sledovat a upozorňovat na možné problémy. Našim cílem není zastavit rozvoj této oblasti, ale přispět k tomu, aby toto nové sídliště vytvořilo z Černovic dobrou adresu a ne naopak.

 

Ladislav Kotík, zastupitel TOP 09

 

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>