Dozvuky koaličního rozvodu

Nedávno jsme měli v Černovicích možnost shlédnout představení Divadelního studia Dialog s názvem Dva na kanapi. Hra pojednávala o tom, co vše se událo po jednom rozvodu a protože to byla francouzská komedie, tak takový rozvod byl na druhou stranu i legrací. Skutečnost ale většinou bývá jiná a to platí pro ten rozvod klasický, ale i pro rozvod politický.

flat-27179_640Přesto jsem přesvědčen, že i takový koaliční rozvod, může proběhnout slušně. Bohužel v Černovicích se tak nestalo. I když existovala koaliční smlouva, neměl nikdo z našich partnerů tu sílu a slušnost smlouvu vypovědět a jednat na rovinu. Na prosincovém zastupitelstvu, kde došlo k odvolání mému a odvolání kolegy Daniela Smrčka z funkcí  radě, starosta ani nikdo jiný z ODS či VV k celé věci nepromluvil. A tak promluvil až prostřednictvím lednových Černovin, kde uvedl hned několik důvodů, proč k rozpadu koalice muselo dojít. Říkám si proč. Na zastupitelstvu by se mohlo diskutovat a reagovat, v Černovinách, ve chvíli, kdy nemáme zastoupení v redakční radě, se reaguje na lži, polopravdy a účelové informace jen těžko. I proto jsem se rozhodl alespoň takto sepsat tuto reakci a to především pro všechny ty, co článek dočetli a zajímá je to.

Falešní podporovatelé kluziště

Jako vrchol neloajality TOP 09 je potom uváděn náš postoj k mobilní ledové ploše. Problémem celé této investice i dalších investičních akcí je podle nás neexistence jasné koncepce a investičního plánu. Městská část by si měla říct, co je pro ní prioritou, umět jednotlivé akce vyhodnotit (i s budoucími náklady na provoz) a postupovat tak, aby se plán postupně realizoval. Jaká je realita? Jednu z největších investičních akcí v městské části navrhl starosta formou „investičního záměru“ bez jakékoliv předchozí konzultace. Navíc se jednalo o investiční záměr na pronájem (ne koupi) kluziště ve výši cca 2 milionů ročně. My jsme logicky měli k celému nápadu několik dotazů a připomínek. O to více, že tento dokument, který rozhodně nebyl investičním záměrem, neobsahoval informace o zdrojích financování a především budoucích nákladech tohoto kluziště. Mobilní kluziště je jistě krásná věc a slouží dobře občanům, ale je vždy potřeba se ptát, zda je to skutečně v danou chvíli priorita a to nejnutnější, co Černovice potřebují. Možná ano, ale měla by se o tom minimálně vést debata. Dodám jen, že od té první schůze rady, kdy jsme nehlasovali pro „investiční záměr“ (přičemž mimochodem byl nakonec realizován záměr jiný, to je kluziště bylo koupeno, ne pronajato), jsme respektovali toto rozhodnutí a kluziště hlasováním vždy podpořili.

Místostarostovy noviny a web

Nejpřekvapivějším bodem z článku pana starosty i kolegy Kadlece je potom zmínka o webových stránkách. Za 3 roky jsem od kolegů na radnici ani od členů redakční rady nezaznamenal nějakou kritiku na jejich podobu. Spíše jsem viděl lhostejnost či nezájem. A o tom, zda jsou stránky nějakou propagací mých soukromých aktivit, se opravdu můžete přesvědčit sami. Stránky byly vždy koncipovány tak, aby informovaly nejen o tom, co dělá radnice, ale co se děje v Černovicích. Proto jsem na nich rád zveřejňoval i aktivity různých organizací, sportovních klubů či škol. Pro odborníky jen dodám, že stránky jsou postaveny na platformě WordPress, což je nejrozšířenější redakční systém, a jak jsem uvedl v jiném článku, nestály radnici ani korunu. Pokud dnes někdo neumí v tomto prostředí pracovat, tak to ještě neznamená, že se jedná o špatný systém.

Nechodil na schůze komise

Byl jsem kritizován za nezájem o oblasti územního rozvoje a malou účast na zasedáních stavební komise. Zde je potřeba říct, že oblast stavebního řízení je především věcí státní správy a není možné do ní ve velké části zasahovat. Zásadními problémy v této oblasti byly změny územního plánu. V roce 2010 a 2011 jsem toto aktivně řešil spolu s panem starostou i stavební komisí. Byl jsem připraven i na diskuzi o poslední změně územního plánu, která proběhla nyní v únoru. Připravené materiály jsem tak alespoň využil pro činnost Černovického sdružení a zveřejnil je pro občany Černovic. Neodpustím si ale jednu poznámku. Pokud by starosta zvolil stejný přístup ke všem, tak bych se musel ptát třeba, kolikrát byl odpovědný místostarosta, kolega Kadlec, na zasedání komise pro životní prostředí nebo komise sociální? Ne všem se měří stejným metrem a ne vždy se vše hodí.

Nevíme  o jeho aktivitách

Jako k poslednímu bodu se chci vyjádřit k poznámce, že jsem neměl úřední hodiny a nikdo na radnici nevěděl o mých aktivitách. Úřední hodiny jsem skutečně neměl. Možná je to chyba, ale nezaznamenal jsem v tomto směru nějaké problémy a vždy jsem byl ochoten se operativně s kýmkoliv sejít tak, jak to bylo potřeba. I ze svých předchozích pracovních zkušeností jsem zvyklý se nefixovat na pracovní dobu, ale především na výsledky. A opět bych doporučil se zeptat, jaké úřední hodiny má třeba kolega Kadlec. Vekou chybou řízení na radnici je nekoordinovanost. Opakovaně jsem panu starostovi navrhoval (neúspěšně) zavedení pravidelných porad vedení tak, abychom se mohli navzájem informovat o tom, co kdo dělá, chystá, rozdat úkoly atd. Bohužel ani to se nepodařilo a poté se dozvím, že starosta nevěděl o mých aktivitách.

Závěrem bych chtěl opět zdůraznit, že tento článek je především na unfair argumentaci v posledních Černovinách. Je mi jasné, že bylo nutné nějak zpětně obhájit kroky z prosincového zasedání a nejjednodušší je tak hodit špínu na někoho, kdo se nemůže moc bránit. Ty pravé důvody našeho odvolání jsou bohužel úplně jinde. Přes to přese všechno bych chtěl znovu zopakovat, že si myslím, že se naší bývalé koalici spousta věcí podařila a přes všechny výše uvedené výhrady má na tom velkou měrou podíl právě starosta a svým dílem jsme k tomu doufám přispěli i my.

2 odpovědí “Dozvuky koaličního rozvodu”

 1. Tomáš Slavíček

  Jak jsem mohl za poslední roky poznat chování dnešní společnosti, pak musím konstatovat, že mi to připomíná novelu Farma zvířat od Orwella, kde si zviřátka rozdělila funkce ve svých falešných rovnostářských představách a do čela se samo zvolilo prase…vepře
  , jako samozvaný zachránce osvoboditel, nejčistší a nejspravedlivějši. Všichni jsme si naoko v Černovicích rovni, přičemž své „vepře“ máme též. Odvolání zastupitelů pro důvody, které se zbaběle otiskly až v Černovinách jsou komické. Každý, kdo mohl si přihřál „polívčičku“ a doufá v absenci jakéhokoliv náznaku kritického myšlení u občanů Černovic.
  Vaše odpověď a reakci by se měla zveřejnit občanům Černovic, protože koneckonců oni rozhodují o tom, kdo bude sedět v čele.
  Přeji pevné nervy a mnoho sil do boje proti pomalu se vkrádajícímu socialismu.

  Odpovědět
 2. Marie.Slavíčková

  „Dozvuky koaličního rozvodu“-postřehy ze Zastupitelstva
  Na prosincovém Zastupitelstvu MČ Černovice, kterého jsem se mohla zúčastnit ,došlo z důvodu úspory mzdových prostředků k odvolání místostarosty pana Bc. Ladislav Kotíka pana Ing. et Ing. Daniela Smrčka. Je faktem, že nikdo z koalice ani z opozice se nedotazoval na skutečné důvody jejich dovolání. Nevěděli snad všichni dopředu, že se chystá jejich odvolání ?
  1) jestliže se jednalo o “ absenci“ na jednáních, pak si tento problém měla řešit koalice osobním jednáním a není to podle mého názoru důvodem k odvolání místostarosty. Pan Bc. Kotík byl v kontaktu s občany i mimo jeho pracovní dobu a vždy se jim obětavě snažil vyhovět. .
  2) pan starosta souhlasil při sestavování koalice se třemi místostarosty. Při odvolání z důvodu šetření, měl tedy ctít výsledky voleb a odvolat slečnu místostarostku z VV.
  Jaká je nyní koalice na naší radnici? Mám pocit ,že vznikla tzv. NÁRODNÍ FRONTA ČI ZÁJMOVÁ SKUPINA, která má zájem o „neveřejné veřejné“ zakázky a ne o OTEVŘENOU RADNICI pro všechny občany, jak měli v plánu vybudovat pan Bc. Kotík pan Ing.et Ing. Smrček.
  Vzhledem k tomu, že pan Bc. Kotík byl odvolán i redakční rady Černovin, bude pro nás obtížné pravdivě informovat občany o v Černovicích.
  Držím panu Bc. Ladislavovi Kotíkovi palce v jeho úsilí o veřejnou a otevřenou politiku .
  Majka Shimano

  Odpovědět

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>