Dotahovat věci do konce? Neumíme!

Tento článek je krátkým zamyšlením nad efektivitou veřejné správy tak, jak ji člověk zná z vlastní praxe. Náš život je protkaný předpisy, o kterých často ani nemáme tušení, a často se tak vzdalujeme od obyčejné logiky, které se kdysi říkalo selský rozum.

Ve své práci místostarosty brněnské městské části často na takové věci narážíme. Do mých kompetencí patří i oblast veřejných zakázek. V roce 2012 byla přijata novela zákona, která tuto oblast výrazně zpřísnila. Přijetí novely bylo výsledkem dlouhodobě neuspokojivé situace při zadávání zakázek, kdy docházelo k únikům veřejných financí. S úmyslem i provedením bych souhlasil, ale bohužel některá ustanovení a hlavně výroková praxe Úřadu pro ochranu hospodářskou soutěž často preferují formální výklad některých ustanovení před použitím zdravého selského rozumu. Po účastnících výběrových řízení jsou tak požadovány stohy dokumentů, které jsou nebo by mohly být veřejně přístupné (výpisy z veřejných rejstříků, různá potvrzení o bezdlužnosti), a obce tak pomalu musí rozšiřovat své archivační prostory. Navíc stačí minimlní chyba ze strany uchazeče a musí dojít k jeho vyloučení.

A máme tu další absurdity. Pro mnoho obcí administrují veřejné zakázy soukromé poradenské firmy. Ty ovšem nemohou používat datové schránky ke komunikaci s dalšími soukromými subjekty, ale jen se státem a jeho institucemi. Důsledek: prodloužení všech lhůt. Každý, kdo zadává veřejné zakázky, musí zveřejňovat některé údaje na tzv. profilu zadavatele. Neexistuje ovšem žádná jednotná služba, která by byla propojená s dalšími státními registry. A takto bych mohl pokračovat.

A stát? Místo aby řešil systémově tyto nedostatky, tak se zákonným opatřením opět zvýší hranice tak, aby menší zakázky nemusely být řešeny dle zákona. Takže místo zpřehlednění a systémových úprav opět couvnutí zpátky. Bohužel to je  pro náš stát typické. Neumíme dělat věci naplno a dotahovat je do konce.

Důkazem efektivity veřejné správy či soudnictví je i třeba i řešení kauzy MUS švýcarskými soudy. Některé strany by chtěly do ČR zavést švýcarská referenda, ale co třeba zavést švýcarskou efektivní veřejnou správu nebo tedy se k ní alespoň pomalými kroky blížit a dívat se, jak to tam dělají.

 

 

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>