Dáváme sportu opravdu smysl?

Sobotní sluncem prozářený den na Hrách Orla v Blansku překazila večerní prudká bouřka, která ničila, co se dalo a pohrála si i se stanem na orelském hřišti. Říkám si, že podobný pocit jsem měl i z programu a organizace her. Příjemný pocit, že se přeci jen podařilo dát dohromady stovky mladých orlů, překazily jiné zážitky. Hluk do pozdních nočních hodin, kapitán, který po zápase nepodá ruku rozhodčímu, nepořádek v opuštěné šatně – to je jen několik závažných skvrn na jinak celkem radostném pocitu z Her Orla v Blansku. V takových okamžicích se musím ptát, zda se skutečně pojetí sportu v Orlu liší od ostatních sdružení a zda naše „Dáváme sportu smysl“ není jen prázdné heslo. Jak to změnit? Chyby se určitě najdou na všech stranách. Vím o svých vlastních chybách, vidím nedostatky v ústředních orgánech i na úrovni žup a jednot. Problém je, že nemáme snahu o těchto tématech diskutovat. Zdá se mi, že poslední dobou spíše politikaříme a nevěnujeme se tomu, čemu bychom se skutečně věnovat měli. A toto vše jsou důsledky. Jako velký problém cítím především nedostatek schopných vedoucích a trenérů, kteří mají mezi dětmi a mládeží přirozenou autoritu a respekt. Je mi jasné, že tento stav nezměníme hned a rychle, ale některé jednoduché věci můžeme zavést ihned: ceny fair-play na turnajích, přísněji posuzovat nevhodné chování a předcházet mu a prostě se chovat slušně jeden k druhému. Zkusme se chvíli nad těmito tématy zamyslet, jinak pro nás ve světě sportu není místo.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>