Co se skrývá za čísly?

Rozpočet je zásadním dokumentem v životě městské části. I když je to pouhý plán, který se během roku mění dle reality, nastiňuje priority a jasné cíle vedení městské části. Rozpočet na rok 2017 se projednával na prosincovém zasedání zastupitelstva.

Bouřlivou diskuzi si už tradičně zasloužila kapitola dotací. I když tyto položky tvoří malou část rozpočtu, strávili u ní zastupitelé opět nejvíce času. Zřejmě proto, že pro jejich rozdělování nejsou žádná objektivní hodnotící kritéria.

Stranou pozornosti ale většinou zůstávají jiné položky. Já jsem osobně upozornil na obrovský nárůst nákladů v oblasti dopravy, především na zimní čištění komunikací. Nové smlouvy byly uzavřeny na konci roku 2015 a já si je podrobně pročetl a porovnal s předchozími. Jak to dopadlo? V případě zimního čištění vzrostla paušální měsíční účtovaná suma o 7 000 Kč a cena za jeden výjezd dokonce 4,5krát z cca 10 000 na více než 45 000 Kč. U letního čištění pak, pokud sečteme náklady na blokové čištění silnic i čištění chodníků, došlo k nárůstu o 30 %.

Jak si vysvětlit takové obrovské rozdíly? Podle mě jde jednoznačně o chybně nastavené zadání veřejné zakázky. Zatímco dříve se o zakázku dělilo více firem, některá uklízela v zimě, jiná v létě, některá chodníky, jiná silnice, nyní je vše spojeno do jednoho. Z logiky věci by na tom měla městská část, ale je to naopak. Jen na paušálech je roční rozdíl 301 560 Kč a k tomu ještě platíme o 35 000 Kč za každý zimní výjezd více. Pes je zakopaný, jak už to bývá, v detailech. Díky sloučení zakázek do jedné velké se nemohly přihlásit místní firmy, které dříve tyto zakázky realizovaly. Městská část do podmínek dala, že firma musí mít alespoň 25 zaměstnanců. To opět nahrává velkým firmám.

Uvedl jsem tato čísla jako příklad, jak městské části utíkají zbytečně finanční prostředky, které by bylo možné použít jinde. Pevně věřím, že se nad tím rada a především odpovědný místostarosta zamyslí a vyhněme se příště takto nevýhodným kontraktům.

Ing. Ladislav Kotík, zastupitel (TOP 09), vyšlo v Černovinách 2017/1

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>