Černoviny 2012/3

Vážení čtenáři Černovin,

možná jste i vy zaznamenali informace o novém zákoně o veřejných zakázkách. Ten nově zpřísňuje některé podmínky pro vypisování veřejných zakázek a snižuje limity pro zakázky, na které se zákon vztahuje. Cílem novely je především zvýšení transparentnosti, když nyní všechny zakázky nad 1 000 000 Kč musejí být zveřejněny na internetu. V Černovicích máme ale pravidla daleko přísnější. V naší městské části jsme hned po minulých volbách zavedli pravidlo, kdy na internetu zveřejňujeme všechny zakázky nad 40 000 Kč a nově budeme zveřejňovat i uzavřené smlouvy. Bohužel nám nové zákony někdy trochu komplikují situaci, kdy zákon nyní například reguluje podobu zveřejňování zakázek na internetu a dává podmínky, které většina radnic není schopná vlastními silami splnit a musí nakupovat řešení u komerčních firem. Tím dochází ke zdražení a zkomplikování celého procesu. Rád bych se také nyní začal více soustředit na kvalitu vypisování jednotlivých zakázek tak, aby výsledné smlouvy byly nejen finančně výhodné, ale zaručovaly i kvalitní práci.
Chtěl bych vás dále upozornit na některé prvky na našich webových stránkách. V sekci Video můžete pravidelně sledovat reportáže z akcí v Černovicích.

Pokud jste nestihli přijít na pouť sv. Floriána či košt, podívejte se právě na tato videa. Opakovaně se také setkáváme se skutečností, že se k vám nedostane výtisk Černovin. Pokud k tomu dojde, prosíme o nahlášení vašeho jména na radnici u paní sekretářky Šikulové a my se pokusíme s Českou poštou sjednat nápravu.

Na závěr mi dovolte, abych vám popřál klidný měsíc červen, studentům hodně sil ve zkouškovém období a všem vám dostatek slunce a odpočinku o prázdninách.

Komentáře jsou zakázány.