Černovičtí sousedé

Když nasednete v Černovicích na trolejbus s číslem 31 a necháte se dovést až na konečnou, skončíte u sousedů, v malém městě Šlapanice. Jde o obec, která má zhruba stejně obyvatel jako Černovice, leží v blízkosti Brna a tak by se dalo usuzovat na mnoho podobností. Rozhodně to ale neplatí o stavu občanské společnosti. V tom se naše městská část (a asi i ty ostatní) liší od většiny malých i větších měst na Jižní Moravě. Jen pohled do seznamu různých spolků a tělovýchovných klubů a do kalendáře akcí dává tušit, že v malých, méně anonymních obcích to prostě žije.

Nemá ale cenu jen závidět a naříkat. Myslím si, že ani s Černovicemi to nemusí být tak špatné. Jsou zde tradiční sportovní kluby, národopisný soubor, rodinné centrum a další spolky. I my s přáteli jsme před dvěma roky založili sdružení a snažíme se přispět svojí troškou do mlýna. Mám vždy velkou radost, když se objeví noví lidé, kteří sami od sebe projeví zájem něco dělat a s něčím pomoci. Co mě naopak trápí, je pocit, že mnoho místních politiků si stále nezvyklo na to, že zdaleka ne za vším musí stát radnice či politické strany a že role radnice by měla být spíše koordinační a podpůrná. Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakkoliv ve svém volném čase oživují Černovice, a rád bych vás pozval na nejbližší akce Černovického sdružení:

13. 2. – taneční večer s Louisovými sirotky, hostinec Slunečnice

24. 2.  – cestovatelský večer na téma Irán, Psychiatrická nemocnice

29. 3. – Velikonoce v Černovicích , Sociální dům

31. 3. – cestovatelský večer Alsasko, Psychiatrická nemocnice

Ing. Ladislav Kotík, zastupitel

psáno pro Černoviny 2015/1

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>