O budoucnosti se rozhoduje teď

Když na konci 19. a v první polovině 20. století vznikaly v prázdném prostoru mezi Černovicemi a Brnem Nové Černovice, bylo to logické využití prostor vhodných pro rozvoj města. V současnosti je na stole vznik nového „městečka“ v dosud nevyužité lokalitě Na Kaménkách.

Zápis z jednání s firmou IMOS Development

Na základě přání developera proběhlo 11. 5. jednání mezi zástupci developera a zástupci občanů Černovic. Přítomni: Hana Dynková, Miloš Fučík, Jana Františková, Jitka Silárszká, Silvie Sanža, Veronika Hladíková, Ladislav Kotík, Jiří Rulíšek, Hana Vyplelová, Luděk Odehnal do 15.6.2015 investor zřídí samostatné webové stránky www.nakamenkach.cz, kde se zveřejní stávající verze studie zástavby vč. textové části, aby tyto […]

Zápis z veřejné prezentace Sídliště Kaménky

Vzhledem k tomu, že z prezentace sídliště nevznikl žádný oficiální zápis, vytvořila Hana Dynková souhrn informací z této akce, který ověřili další účastníci prezentace. Zápis je volně šiřitelný a má sloužit k lepší informovanosti o této investici. Dne 21. 4. 2015 proběhla v MČ Černovice veřejná prezentace projektu výstavby v lokalitě Kaménky. Účastnili se jí zástupci radnice […]

Hodnocení koalice (příspěvek do dubnových Černovin)

Vážení čtenáři Černovin, hned po prvním zasedání zastupitelstva jsme řekli, že chceme být objektivní a konstruktivní opozicí. Chtěl bych proto v první řadě ocenit, že se současné černovické koalici podařily kroky, o kterých bylo v minulosti prohlašováno, že nejsou možné nebo jsou moc komplikované. V minulém roce jsme zpochybňovali účelnost a nákladovost nástavby školky na ulici Elišky Krásnohorské […]

Hovory od kruháče – 2. díl

Zatímco mí přátelé z Černovického sdružení mučí své nohy a hlavy při našich tanečních pro dospělé, já si sedím vzdušnou čarou 871 metrů od kruháče a píšu druhý díl těchto hovorů. Dnes bych se chtěl věnovat především několika novinkám v oblasti dopravy a územního rozvoje, které v blízké či vzdálenější budoucnosti ovlivní život v Černovicích. Pozitivní […]

Černovičtí sousedé

Když nasednete v Černovicích na trolejbus s číslem 31 a necháte se dovést až na konečnou, skončíte u sousedů, v malém městě Šlapanice. Jde o obec, která má zhruba stejně obyvatel jako Černovice, leží v blízkosti Brna a tak by se dalo usuzovat na mnoho podobností. Rozhodně to ale neplatí o stavu občanské společnosti. V tom se naše městská […]

Hovory od kruháče – 1. díl

Černovický kruháč je jakýmsi středobodem černovického vesmíru. Když se na něm zatočíte, můžete skončit na radnici, v Nových či Starých Černovicích nebo také v psychiatrické nemocnici. Život v naší městské části se někdy takové jízdě po kruháči podobá a já jsem se rozhodl vás čas od času zahltit svými názory, ze kterých se vám možná […]

Start nové černovické koalice: funkce navíc a kontrola pod kontrolou

Ve středu 26. listopadu si černovické zastupitelstvo zvolilo nové vedení. Koalice tvořená ČSSD, ANO a Černovickými patrioty zvolila starostou Pavla Blažíka (ČSSD) a za místostarosty Šárku Korkešovou (ANO), Petru Quittovou (Čern. patrioti) a Jiřího Zahradníčka (ANO). Respektujeme to, že trojkoalice má většinu v zastupitelstvu a upřímně přejeme nově zvolenému vedení radnice hodně úspěchů. Černovice to […]

Pojďme rozhýbat Černovice

V pátek a v sobotu se bude rozhodovat o tom, kdo bude v příštích čtyřech letech určovat směr vývoje v Černovicích. Za poslední čtyři roky jsme se toho mnoho naučili a poučili se. Tři roky v koalici byly možností pohnout s mnoha věcmi (veřejné zakázky, webové stránky, způsob informování) i neustálým bojem o dodržování pravidel […]

Veřejné projednávání větších investic

Velké investiční akce by měly být předem projednávány s občany. Co nás k tomu vede? Hlavně naše zkušenosti z uplynulého volebního období. Náměty na investiční akce se rodí v hlavách malého počtu nejvyšších představitelů radnice, v horším případě v hlavách investorů, poté se zpracuje na půl stranu investiční záměr a už se jde na věc.