Blíží se volby, těšte se na dotace

Jak dobře poznáte, že se blíží volby? Daná instituce začne najednou rozdávat peníze i tam, kde to dříve nedělala. Krásným příkladem je Jihomoravský kraj a jeho dotace do sportu.

Jak dobře poznáte, že se blíží volby? Daná instituce začne najednou rozdávat peníze i tam, kde to dříve nedělala. Krásným příkladem je Jihomoravský kraj a dotace do sportu. Dotace na zkvalitňování sportovního prostředí byla naposledy vypsána v roce 2009. V roce 2010 a 2011 se po těchto dotacích slehla zem a nyní, čistě náhodou v roce volebním, se opět v nabídce objevuje. Proč také ne, když za 8,5 milionů je možné uspokojit minimálně 40 zájemců, ale ve skutečnosti jich bude určitě více. Stejně tak je to s další dotací na Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, která se také na dva roky vytratila, aby opět vstala z popela a potěšila voliče.
Co mi na tom vadí? Určitě ne skutečnost, že sportovní prostředí má možnost dosáhnout na další zdroj financí. Vadí mi ale naprostá bezkoncepčnost sportovní politiky Jihomoravského kraje (poslední koncepce skončila v roce 2008), kdy kraj podporuje pouze některé sportovní akce a především potom motocyklovou Velkou cenu. Navíc si myslím, že kraj tu není od toho, aby dotoval drobné opravy a údržbu sportovišť tak, jak je cílem nyní vypsaného programu, ale spíše:
1. Kraj by měl podporovat pouze investice, které jsou ve veřejném zájmu a mají větší než místní dopad.
Jako smysluplné bych viděl investice, které jsou nějakým způsobem propojeny s turistickým ruchem, především budování cyklostezek.
2. Činnost sportovních klubů by měla být podporována především z místní úrovně, kde je také největší znalost sportovního prostředí a tak i předpoklad efektivity vynaložených nákladů.
3. Kraj jako zřizovatel středních škol má v majetku velkou část sportovišť – tělocvičen a hřišť středních škol. V této oblasti vidím prioritu v udržování a opravování těchto sportovišť a také v jejich zpřístupnění veřejnosti, což je v mnoha oblastech problém.
4. Samostatnou otázkou je podpora význanmných sportovních akcí, kdy se většinou agumentuje ekonomickým a marketingovým přínosem akce pro region. Jak ale ukázali některé zahraniční studie a jak například i spočítala Příkladem mohou být akce mezinárodního charakteru, Mistrovství Evropy či světa. Samostatným případem je Velká cena, kdy by bylo třeba skutečně vyhodnotit přínos Velké ceny pro region.

Dotace na zkvalitňování sportovního prostředí byla naposledy vypsána v roce 2009. V roce 2010 a 2011 se po těchto dotacích slehla zem a nyní, čistě náhodou v roce volebním, se opět v nabídce objevuje. Proč také ne, když za 8,5 milionů je možné uspokojit minimálně 40 zájemců, ale ve skutečnosti jich bude určitě více. Stejně tak je to s další dotací na Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, která se také na dva roky vytratila, aby opět vstala z popela a potěšila voliče.

Co mi na tom vadí? Určitě ne skutečnost, že sportovní prostředí má možnost dosáhnout na další zdroj financí. Vadí mi ale naprostá bezkoncepčnost sportovní politiky Jihomoravského kraje (poslední koncepce skončila v roce 2008), kdy kraj podporuje pouze některé sportovní akce a především potom motocyklovou Velkou cenu. Navíc si myslím, že kraj tu není od toho, aby dotoval drobné opravy a údržbu sportovišť tak, jak je cílem nyní vypsaného programu, ale spíše:

1. Kraj by měl podporovat pouze investice, které jsou ve veřejném zájmu a mají větší než místní dopad.

Jako smysluplné bych viděl investice, které jsou nějakým způsobem propojeny s turistickým ruchem, především budování cyklostezek.

2. Činnost sportovních klubů by měla být podporována především z místní úrovně, kde je také největší znalost sportovního prostředí a tak i předpoklad efektivity vynaložených nákladů.

3. Kraj jako zřizovatel středních škol má v majetku velkou část sportovišť – tělocvičen a hřišť středních škol. V této oblasti vidím prioritu v udržování a opravování těchto sportovišť a také v jejich zpřístupnění veřejnosti, což je v mnoha oblastech problém.

4. Samostatnou otázkou je podpora významných sportovních akcí, kdy se většinou agumentuje ekonomickým a marketingovým přínosem akce pro region. Jak ale ukázaly některé zahraniční studieje tento argument často více než sporný. Příkladem mohou být akce mezinárodního charakteru, Mistrovství Evropy či světa. Samostatným případem je Velká cena, kdy by bylo třeba skutečně vyhodnotit přínos Velké ceny pro region.

Komentáře jsou zakázány.