Aktualizuje se brněnský územní plán pro potřeby developerů?

Územní plán. Pro mnohé poměrně abstraktní a komplikovaný pojem, ale přesto jeden z hlavních nástrojů, jak řídit podobu města a prostředí, kde žijeme. O to více by nás tedy měla zajímat současně probíhající aktualizace tohoto dokumentu, kterou představil Magistrát města Brna. Jedním z cílů Černovického sdružení je i diskuze o veřejném prostoru a proto se chceme těmito problémy zabývat a už nyní můžeme konstatovat, že aktualizace územního plánu vychází na území Černovic vstříc developerům.

Konkrétně se jedná o území, které je pracovně nazýváno Kaménky a které se nachází mezi ulicemi Olomoucká a Havraní podél Černovické ulice. V původním územním plánu byl index podlažní plochy tohoto území stanoven na 0,5. Znamená to, že na území by nemohly vzniknout vysoké stavby, které by znamenaly dopravní i infrastrukturní zátěž pro Černovice. V srpnu loňského roku se rozhodl Odbor územního plánování a rozvoje jednostranně navýšit tento index na 1,8. Vykonal to bez konzultace s městskou částí a bez schválení jakýmkoliv voleným orgánem. Pouze na žádost investora, tedy majitele pozemků.

Podobně postupoval odbor i na jiných místech a poté, co se proti tomuto postupu postavili například v brněnské Lesné, putovala celá záležitost k soudu a Nejvyšší správní soud rozhodl dne 17. 9. 2013 , že tato výše regulativu byla stanovena nezákonně, procesem v rozporu se zákonnými předpisy. I když se toto rozhodnutí netýkalo konkrétně stejného postupu v Černovicích, dá se z rozhodnutí vyvodit neplatnost i tohoto rozhodnutí.

 

Nyní se tato zvýšená hodnota indexu podlažní plochy ve výši 1,8 objevuje znovu v aktualizované verzi Územního plánu. Proti tomuto postupu podáme námitku a pevně věříme, že to učiní i vedení radnice.

Napište reakci

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>